Lid worden

De aandeelhouders van het Kennisnetwerk Amsterdam zijn:

Kosten en voorwaarden aandeelhouderschap

De kosten van het aandeelhouderschap hangen af van de grootte van uw organisatie, gemeten in aantal fte:

Meer dan 100 fte: € 4.500
Tussen de 100 en 50 fte: € 3.000
Tussen de 50 en 25 fte: € 1.500
Tussen de 25 en 2 fte: € 750
Minder dan 2 fte / vrijwilligersorganisatie: € 350

Het aandeelhouderschap wordt ieder jaar automatisch verlengd, tenzij u voor 1 december van het jaar ervoor aangeeft geen aandeelhouder meer te willen zijn. Wanneer uw organisatie moeite heeft met het voldoen van de bijdrage volgens bovenstaande staffel, dan kunt u contact met ons opnemen via info@kennisnetwerk-amsterdam.nl. Gezamenlijk kijken we vervolgens naar een passende regeling.

Om aandeelhouder te worden of voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, neemt u contact op met ons via info@kennisnetwerk-amsterdam.nl.

Graag verwelkomen we u als nieuwe aandeelhouder en zien we uit naar een verdere kennismaking bij onze volgende activiteit.

Privacy

Kennisnetwerk Amsterdam respecteert en beschermt de privacy van haar aandeelhouders en deelnemers. We verwerken niet meer gegevens dan nodig. Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Kennisnetwerk Amsterdam is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. We gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. 

Voor meer informatie, lees ons privacybeleid (Worddocument).