Activiteit

Stadsgesprek Voorbij de Verkokering

5 november gaat ons Stadsgesprek over samenwerking tussen en binnen organisaties, formele en informele initiatieven.

Bewonersbedrijven die als concurrentie worden gezien door sociale wijkteams. Een juridisch ambtenaar die een initiatief van een andere ambtenaar tegenhoudt omdat ’t niet volledig aan de voorschriften voldoet. Of een bewonersinitiatief rondom duurzaamheid en kinderen dat niet onder de afdeling Duurzaamheid én niet onder de afdeling Onderwijs valt.

Zomaar wat voorbeelden van het fenomeen verkokering.

Verkokering ontstaat vaak door een nadruk op het eigen belang. Niet alleen bewoners lopen ertegenaan. Ook de professional kan hinder van verkokering ondervinden want ook tussen verschillende uitvoeringsorganisaties, tussen afdelingen binnen organisaties en tussen verschillende bewonersgroepen bestaat verkokering. Het manifesteert zich kortom op allerlei manieren.

Tijdens het Stadsgesprek Voorbij de Verkokering op 5 november gaan we op zoek naar onorthodoxe manieren van samenwerking tussen bewonersinitiatieven, de gemeente en het maatschappelijk middenveld. Hoe komt maatschappelijke waarde centraal te staan en ontstaat een ‘win-winsituatie’ tussen systeem- en leefwereld?

Sprekers

  • Jos van der Lans. Hij publiceerde als cultuurpsycholoog veel over de decentralisatie van het sociaal domein, zoals de serie Nabij is beter op Sociale Vraagstukken.
  • De Gezondheidsambassade uit Nieuw-West. Een brede beweging van gezondheidsambassadeurs waarachter verschillende organisaties samenwerken.
  • Tim Doornewaard van Samen Vooruit uit de Indische Buurt.

Het Stadsgesprek is dit keer online, via Zoom.

  • Het Stadsgesprek vindt plaats op 5 november.
  • Start 16.00 uur, einde 17.30 uur.