Activiteit

Stadsgesprek School en zorg

Met tienduizenden Amsterdamse scholieren gaat het gelukkig heel goed! Maar met sommigen gaat ‘t ook minder. Zo’n 25% van de Amsterdamse middelbare scholieren heeft extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld door een beperking of psychische problematiek, maar ook door stress, faalangst of de thuissituatie.

Sinds de Wet Passend Onderwijs gaan zoveel mogelijk leerlingen naar het reguliere onderwijs. Daarnaast voert de Rijksoverheid gericht beleid om leerlingen met zware jeugdzorgproblematiek zoveel mogelijk in de buurt te plaatsen, waar zij ook naar school gaan. Hierdoor wordt veel van het onderwijs verwacht. Maar zijn scholen – en hun leraren – hierop voldoende toegerust?

Scholen en jeugdzorgorganisaties werken intensief samen om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een plek in de samenleving. Onderwijs en zorg hebben raakvlakken, maar zijn ook aparte werelden, met eigen protocollen en processen. Hoe verloopt deze samenwerking in Amsterdam? Wie voert de regie over hoe een leerling het beste geholpen kan worden? Wat kunnen jeugdzorg en onderwijs van elkaar leren en hoe bereiken we dat?

Tijdens Stadsgesprek School en zorg gaan we met experts uit het onderwijs en de jeugdzorg op zoek naar antwoorden. Met onder andere Huseyin Asma (directeur van het Metis Montessori Lyceum), Elgithe Bos (directeur, Spirit Jeugdhulp), Annette van der Poel (bestuurder Orion), Werner Meddens (Teammanager Jeugdbescherming Regio Amsterdam) en moderator Rindert de Groot.

Datum: Donderdag 19 september 2019
Tijd: Inloop vanaf 15:30 uur. Bijeenkomst van 16.00 – 17:30 uur met aansluitend een netwerkborrel.
Locatie: Metis Montessori Lyceum, Mauritskade 58
Aanmelden: info@kennisnetwerk-amsterdam.nl