Activiteit

Stadsgesprek Informele basis in de wijk(teams)

Om Amsterdammers optimaal te kunnen ondersteunen is een sterke verbinding tussen de sociale basis – met daarin informele zorg – en de wijkteams – met formele zorg – van groot belang. Sinds de introductie van de WMO in 2015 is veel geëxperimenteerd met samenwerkingsverbanden, opbouwen van basisvoorzieningen en doorverwijzen van hulpvragers naar die basisvoorzieningen.

De gemeente Amsterdam bereidt via het programmaDoorontwikkeling wijkteams de volgende fase van wijkteams voor en via het Verbond van 100 wordt al geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen.

Tijd om met elkaar de balans op te maken. Hoe behouden we in de nieuwe wijkteams de verbindingen die de afgelopen jaren zijn opgebouwd? Hoe doen andere gemeenten dat en wat kunnen wij daarvan leren? Wat is een goede balans tussen financiering van informele en formele zorg? Welke attitudes zijn nodig bij professionals, vrijwilligers en initiatiefnemers in de buurt? Wie heeft daarin welke verantwoordelijkheid?

Tijdens het Stadsgesprek Informele basis in de wijk(teams) gaan we op zoek naar antwoorden.

Sylvana van den Braak en Marjolijn de Boer, onderzoeksjournalisten bij Investico deden onderzoek naar de WMO en de – soms grote – landelijke verschillen tussen gemeenten. Zij publiceerden recent hierover in De Groene Amsterdammer en houden tijdens het Stadsgesprek een inleiding over hun onderzoek. Vervolgens zoeken we de Amsterdamse diepte op met onder andere aanjagers van het Verbond van 100 Rob van Eupen en Wilma Borgt evenals Wanda Huinink (directeur Burennetwerk).

=========================================

Datum: Donderdag 27 juni
Tijd: Inloop vanaf 15.30. Bijeenkomst van 16.00-17.30 uur met aansluitend een netwerkborrel.
Locatie: Jungle Amsterdam, Tweede van Swindenstraat 26
Aanmelden: info@kennisnetwerk-amsterdam.nl