Verslag

Verslag Stadsgesprek De Lieve Stad

Een jaar geleden overleed burgemeester Van der Laan. Hij sloot zijn brief aan alle Amsterdammers af met de woorden: zorg goed voor de stad en voor elkaar. Het afgelopen jaar hebben we tijdens maandelijkse Stadsgesprekken gekeken hoe we als professionals onder andere De Groene Stad, De Roze Stad en De Toegankelijke Stad dichterbij kunnen brengen. Deze uitkomsten diende als input voor het Stadsgesprek De Lieve Stad. Waar Deborah Lauria (directeur Cliëntenbelang Amsterdam) en Dick Rijken (lector aan De Haagse Hogeschool) een pitch hielden, waarna vervolgens de deelnemers in diverse groepen aan de slag gingen om een pamflet op te stellen.

Pitch Deborah Lauria

Deborah: De lieve stad is een stad die we samen maken, juist ook met kwetsbare mensen. Samenwerken aan iets doe je met liefde en compassie.

Hardstikke eng, zo’n verwarde persoon. Die moet je aanpakken, politie bellen. Dat is wat creëert als je op de traditionele wijze problemen aanpakt. Dan ga je een aanjaagteam en stuurgroep aanstellen met korpschef en HOvJ: hoe kun je deze gevaarlijke mensen aanpakken. Waar aan voorbij: dat zo iemand na een psychose een normale, lieve man is die op één specifiek moment gevaarlijk is. Iemand die heel goed begrepen kan worden. Samen met zo iemand moet bekeken worden hoe de veiligheid gewaarborgd kan worden, maar dan zonder meteen aan politie en cellen te denken. Wij hebben ihkv personen met verward gedrag een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen samengesteld. We willen het hebben over onbegrepen gedrag. Niet alleen GGZ problematiek, maar veel meer andere oorzaken. Dus niet alleen GGZ naast politie en OM.

Jan: Ik verstond eerst dankwoordgroep. Best goed om buren te bedanken dat ze naast zo iemand willen wonen.

Deborah: Ja, die moeten we ook dankbaar zijn.

Uit de zaal: Terminologie richting onbegrepen gedrag, maar het gaat nu ook om gevaarlijk gedrag (filmpje aansteken auto). Dus wat is de praktische uitwerking?

Deborah: Het gaat ‘m juist om de begeleiding van ook gevaarlijk gedrag, dat het niet meteen alleen politie etc. is.

Uit de zaal: Je moet je buren ook kennen, dan hoeft het niet zover te komen.

Jan: Maar hoe organiseer je dat nou?

Uit de zaal: Je moet dienstbaar naar elkaar zijn.

Pitch Dick Rijken

We zitten in een overgang van hiërarchische samenleving naar netwerksamenleving. We moeten niet meteen zelf de instanties bellen, hoorden we net. Dan ben je lief voor elkaar. Belangrijke waarden hebben we een eeuw geleden bedacht, menselijkheid, gelijkheid. Die hebben we in de 20e eeuw in elkaar gezet met instellingen, Politie, brandweer, ziekenhuizen, etc. Aan de onderkant zijn er de mensen die het moeten doen, die de praktijk uitvoeren. En we zijn van die waarden afgedwaald. Mijn dochter op de middelbare school wordt niet nieuwsgierigheid gestimuleerd. In de zorg gaat het om 1,20 minuten en niet om menselijkheid. Verzorgingstehuis Pijnacker. Veiligheid versus naar buiten gaan. Gelijkheid is net zo’n waarde. Bijna alle bureaucratie komt door het streven naar gelijkheid. Duindorp Lever in op grote waarden, dan krijg je er kleine waarden voor terug.

Jantina: Kost flexibiliteit niet teveel tijd?

We doen als burgers steeds meer zelf. Professionals zijn ook steeds meer burgers in hun professie aan het opleiden.

Henriette: Vlak ook het belang van vrijwilligers niet uit.

Dick: Juist! Maar professionals moeten niet op hun kennis blijven zitten, maar delen met vrijwilligers.

Vrijwilliger uit het publiek: Ik ben juist heel laagdrempelig. En iedereen heeft zijn eigen cultuur. Maar ik heb ook alle tijd en geen laptop voor mijn neus.

Jan: Is de lieve stad dan een onveilige stad?

Dick: Maar wel als we op elkaar letten!

Publiek: Maar ook minder klagen als er wat gebeurt.

Terugkoppeling

Lieve stad door beleid

 1. Dagen beleidsmakers uit tot omdenken, durf alles opnieuw ter discussie te stellen, wees creatief, wel helder kaders, elk domein aandacht. Hoe moet speelruimte.
 2. Zorg dat je een gedragen resultaat, met mensen in gesprek voor en tijdens maken beleid. Meer betrokkenheid en menselijkheid.
 3. Heb meer vertrouwen in de uitvoering.
 4. Beleidsvoorstel à elke burger heeft recht op sociale cursus, iets wat ie graag zou willen veranderen (eenzaamheid, angst warrige buurman). Gemeente biedt dat aan als module, professionals en ervaringsdeskundigen kunnen dat geven. Als alcoholcursus.

Lieve stad door uitvoering

 1. Kern à mensen gaan elkaar pas aanspreken als ze elkaar kennen. Op kleinschalig niveau, help en vertrouw bewoners dat ze zelf veel meer kunnen, maar faciliteer dat wel met bijvoorbeeld ruimtes, buurtbudgetten.
 2. Geef dat een beetje makkelijk weg, kijk uit voor de gelijksheidswaan.
 3. We moeten lef hebben, bijvoorbeeld om elkaar aan te spreken, maar dan wel op een leuke manier. Zo doe je ’t met z’n allen.

Lieve stad door te spreken met mensen

 1. Ruimte te geven tussen de waardes en regels en creativiteit.
 2. Prikkels om het aantrekkelijk te maken voor burgers om kwetsbare mensen in je omgeving te steunen en elkaar te ontmoeten. Kan door overheid, burgerinitiatieven maar ook zelf.
 3. Verschillende doelgroepen met elkaar in contact te laten brengen. Jonge mensen willen echt wel bijdragen, maar vooral voor een korte tijd.

Lieve stad door een Inclusieve stad

 1. Anders naar elkaar te leren kijken en deknen. Accepteren dat iedereen een beetje anders is. Ook meenemen in onderwijs, jonge leeftijd leren en ouders meenemen.
 2. Iedereen mag en kan meedoen in de openbare ruime. Verschillen mogen er zijn. Toe-eigenen ook.
 3. Hoe zorgen we ervoor dat ook iedereen mee kan praten, ook bij het KNA?

Motto

 1. Passie en bevlogenheid voor de stad. Krachtig tegenaan moeten gaan.
 2. Praten heel veel over en niet met mensen.
 3. Mensen samenbrengen.
 4. Niet iedereen is gelijk.
 5. Mogen mensen zichzelf en anders zijn?
 6. Gelijke monniken bestaan niet, dus passen gelijk kappen niet.
 7. Mooie mensen aan het IJ.
 8. Tweedeling aan het IJ.
 9. Mag ik mezelf zijn aan het IJ
 10. Mooie mensen aan het IJ