Verslag

Magazine 'De inclusieve stad'

Met veel trots presenteert Kennisnetwerk Amsterdam haar magazine DE INCLUSIEVE STAD.

Het Kennisnetwerk Amsterdam heeft het afgelopen jaar zeven Stadsgesprekken georganiseerd over de vraag hoe groepen Amsterdammers die minder makkelijk mee kunnen komen in het succesvolle Amsterdam van nu, toch mee kunnen doen. Amsterdammers met schulden of met een licht verstandelijke beperking, scholieren, boze Amsterdammers, eenzame mensen en mensen die hun buurt willen veranderen maar op tegenwerking stuiten. Ieder Stadsgesprek heeft concrete aanbevelingen opgeleverd waarmee de politiek, de gemeente en het maatschappelijke middenveld in hun eigen praktijk aan de slag kunnen.

Download het magazine hier.