Verslag

Lijsttrekkersdebat in soundbites

Afgelopen week vond het lijsttrekkersdebat plaats van Kennisnetwerk Amsterdam. Hier bespraken Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Reinier van Dantzig (D66), Marjolein Moorman (PvdA), Eric van der Burg (VVD) en Arjan Vliegenthart (SP) vijf van de belangrijke maatschappelijke onderwerpen die het afgelopen jaar tijdens de bijeenkomsten van Kennisnetwerk Amsterdam naar voren zijn gekomen: onmacht door onbegrip, schulden, illusie van zelfredzaamheid, een plek in de buurt en de vraag ‘wie maakt de stad?’. Hier onder zijn de meest opmerkelijke uitspraken tijdens het debat terug te lezen.

Onmacht door onbegrip

Groenlinks

 • “Heel veel mensen raken verdwaald in de overheid. Dat is een serieus probleem”.
 • “We moeten klantmanagers een andere naam geven.”

D66

 • “… we zouden alle 37 armoedebudgetten terug moeten brengen naar één budget”.

PvdA

 • “Mensen moeten straks naar de stopera als ze wat willen regelen. Daar ontstaat boosheid door. Onze keuzes schaden het fundamentele democratisch principe.”

VVD

 • “Je moet mensen bereiken die juist niet komen inspreken”.

Schulden

Groenlinks

 • “Waarom kopen we als stad geen schulden op van mensen?”

PvdA

 • “Schuld en schuldig wordt teveel door elkaar gebruikt. Schulden hebben is niet altijd je eigen schuld.”

VVD

 • “Schulden moet je niet maken als je ze niet kunt afbetalen. Schulden moeten worden afbetaald. Waarom moet de ondernemer de dupe worden van jouw betalingsproblemen. Er zijn ook mensen die niet met geld om kunnen gaan. En dan zetten we niet de vervolgstap: wij betalen vanuit de uitkering alle vaste lasten.”

SP

 • “Voor veel mensen is bijstand of werken in deze stad niet voldoende om het hoofd boven water te houden.”
 • “Armoede hoort bij de grote stad. Juist daarom moet je handen uit de mouwen steken”

Illusie van zelfredzaamheid, 

Groenlinks

 • “We zijn geen steek verder gekomen met de participatiesamenleving. Ik geloof er niet in. Er zijn grote groepen die gewoon niet aan de bak kunnen komen.”

D66

 • “Voor veel mensen is werk de oplossing om mee te doen. Zodat je vrijdagavond met een goed gevoel uit kunt rusten. Ook mensen die dat niet aankunnen moet je werk aanbieden, via bijvoorbeeld sociale werkplaatsen. Ook zo bouwen zij een netwerk op”.

PvdA

 • “We gaan meer betalen aan mensen die gesubsidieerd werk doen. Werk moet lonen”.

VVD

 • “Je moet de samenleving inrichten om mensen zo vrij mogelijk te laten zijn. Maar als je die zelfredzaamheid niet hebt, dan moet je als gemeente wel aan de slag. Die moet je ondersteunen. Veel mensen kunnen meer aan dan we soms denken”.

SP

 • “We hebben de samenleving voor de mensen die t minste kunnen, het moeilijkste gemaakt. Dat is een rare paradox.”

Een plek in de buurt

Groenlinks

 • “We moeten veel scherper in de nieuwbouwplannen kijken hoe we plek voor iedereen hebben. En dan niet alleen bij Sloterdijk, maar ook echt in de stad.”

PvdA

 • “We gaan meer betalen aan mensen die gesubsidieerd werk doen. Werk moet lonen. We hebben een zilveren voorraad voor ouderenwoningen nodig.”
 • “Iedereen moet gelijke kansen hebben om in Amsterdam te wonen. Sociale huurwoningen moeten voor bijv slachtoffers van huiselijk geweld zijn. Dat moet je niet aan de markt overlaten.”

VVD

 • “Een van de grootste fouten is het opheffen van verzorgingstehuizen geweest. Je moet aanleunwoningen weer terug brengen. Kan me niet schelen hoe je dat financiert.”

SP

 • “Nieuwbouw is in eerste instantie voor Amsterdammers zelf.”

Wie maakt de stad?

Groenlinks

 • “Je moet toch hopen dat de overheid zich niet tegen elk burgerinitiatief gaat aanbemoeien. Die maakt het kapot. Mensen kunnen vaak zelf prima dingen regelen. De overheid moet dan zorgen voor maatwerk en regels wegnemen.”

PvdA

 • “Op zoek naar de vraag hoe de nieuwe relatie tussen burger en politiek zou moeten zijn.”

VVD

 • “Amsterdammer zijn is een mentaliteit. Het gaat best goed met de stad en met veel verenigingen en andere organisaties. Het zijn de Amsterdammers die Amsterdam maken.”
 • “Niet participeren in het bestuurlijk proces is ook een keuze. Je hoeft niet iedereen erbij te betrekken.”