Uitgelicht

Bestuursleden gezocht

Kennisnetwerk Amsterdam verbindt mensen en partijen uit het maatschappelijke middenveld van Amsterdam en belicht actuele onderwerpen door middel van het organiseren van activiteiten. Deze zijn gericht op het formuleren van praktische oplossingen en het vormen van nieuwe coalities van partijen die een actieve rol spelen in de buurt.

In verband met vertrek van bestuursleden is het bestuur van Kennisnetwerk Amsterdam op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Het bestuur vergadert ongeveer 8 maal per jaar en organiseert een jaarlijkse ledenvergadering. Kerntaken van het bestuurszijn het vaststellen van het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en het aansturen van het programmabureau. Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met de positionering van de stichting, het vertegenwoordigen van de stichting naar derden en het uitbreiden van het netwerk van betrokkenen.

Meer informatie is hier te vinden. Vragen? Neem dan contact op met het programmabureau.