Activiteit

Aankondiging Stadsgesprek Betrokken Buurten

Nu de overheid steeds meer publieke taken overlaat aan bewoners, worden betrokken, krachtige buurten nog belangrijker. Bewoners spelen tegenwoordig als experts zelf de hoofdrol in hun buurt. Zij beheren zelf het buurthuis, organiseren buurt-app-groepen en richten zelf de speeltuin opnieuw in.

Maar tegelijkertijd zijn de laatste jaren welzijnsorganisaties ook prominenter in de buurt aanwezig, waar zij soms ook taken van vrijwilligersorganisaties overnemen, bijvoorbeeld omdat de overheid zo meer continuïteit kan waarborgen.

Dit alles heeft gevolgen voor de rol van de professional in de buurt: hoe beweeg je op het smalle koord van niet meer zelf problemen oplossen, maar verbindingen leggen, bewoners empoweren én zorgdragen voor basisvoorzieningen en continuïteit? Hier zijn nieuwe vaardigheden voor nodig en vooral ook een besef dat de professional-van-nu een andere rol heeft.

Tijdens het Stadsgesprek Betrokken buurten zoeken we de dilemma’s op die met de nieuwe rol van bewoner en professional gepaard gaan. Er is inspiratie vanuit het onderzoek dat !WOON samen met de Hogeschool van Amsterdam hier de komende jaren naar uitvoert en praktijkverhalen van onder andere Piet Broekhuizen van het Wijkopbouworgaan Oost, Jeroen Jonkers van Geef om de Jan Eef en Stadmakerschool, Annemieke van der Wal van de Bewonerswerkgroep Domela Nieuwenhuisplantsoen en Jessica ter Maat, gebiedsmakelaar van Stadsdeel West (Da Costa, De Clercq, Bilderdijk).

Datum: Donderdag 22 juni 2017
Tijd: Inloop vanaf 15.30. Bijeenkomst van 16.00-17.30, met aansluitend een borrel.
Locatie:DOCK’s Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Aanmelden: info@kennisnetwerk-amsterdam.nl