Activiteit

Aankondiging stadsgesprek Meedoen met een beperking

Veel mensen zijn laaggeletterd. In Amsterdam scoren Noord, Nieuw-West en Zuidoost het hoogst met percentages tussen de 23 en 37%, in Centrum en Zuid het laagst (rond de 5%). Eenzelfde beeld geldt voor mensen met een licht-verstandelijke-beperking.

Toch communiceren bijvoorbeeld de overheid, woningcorporaties en de zorgwereld met brieven, folders en in gesprekken naar bewoners alsof iedereen op een Havoniveau functioneert. En in de wereld van PGB, huurtoeslag, zorgtoeslag, DigiD en huishoudtoetsingsinkomen, is het niet eenvoudig mee te komen als je niet op dat niveau functioneert.

Hierdoor kunnen mensen minder goed meedoen aan de samenleving, stapelen schulden zich op en voelen mensen zich buitengesloten.

Op 18 mei organiseert Kennisnetwerk Amsterdam in samenwerking met De Omslag het Stadsgesprek Meedoen met een beperking. Tijdens het Stadsgesprek inventariseren we knelpunten en gaan we op zoek naar oplossingsrichtingen. Mogelijke vragen zijn:

  • Hoe zorgen we voor meer empathie en solidariteit tussen LVB en hoogopgeleid?
  • Hoe bestrijden we deze maatschappelijke bias?
  • Hoe maken we medewerkers bewust van hun eigen bubbel?

Bij deze bijeenkomst zijn o.a. Nita Dors (trainer LVB aanpak gemeente Amsterdam), Erwin Wieringa (projectleider We Zijn Er!), Lisa den Haan (Cordaan, dak- en thuislozen) en Jaap Prummel (Leren en Participeren in de community). Jan Hoek verzorgt de presentatie.

 

Datum: Donderdag 18 mei
Tijd: Inloop vanaf 15.30. Bijeenkomst van 16.00-17.30, met aansluitend een borrel.
Locatie:Beeldend Gesproken in de Hallen, Hannie Dankbaarpassage 23
Aanmelden: info@kennisnetwerk-amsterdam.nl