Activiteit

De Amsterdammer van morgen

Door de eeuwen heen is diversiteit de kracht van Amsterdam geweest. Al in de 17e eeuw is de stad een toevluchtsoord voor mensen die in hun eigen land werden vervolgd voor hun geloof of ideeën. Het eigenzinnige karakter van de stad en de persoonlijke vrijheid hebben ervoor gezorgd dat Amsterdam een echte migratiestad is. In een stad met 180 nationaliteiten, waar niet sprake is van een duidelijke meerderheidsgroep, is de ‘superdiversiteit’ een feit.

Misschien is diversiteit vandaag de dag actueler dan ooit. Om later dus maatschappelijk succesvol te zijn in Amsterdam, moet je kunnen omgaan met diversiteit. En dat komt niet van één kant. Gechargeerd gezegd: jongeren die op school gaan in Zuid of Centrum moeten goed leren omgaan met een veelkleurig en cultureel divers Amsterdam. En nieuwe jongeren of jongeren met een multiculturele achtergrond moeten de normen en waarden van Amsterdam eigen maken. Daarvoor is aandacht nodig voor burgerschap en het bespreekbaar maken van waarden als gelijkwaardigheid.

Wie er even over nadenkt ziet een opdracht voor alle jongeren in de stad: leer om te gaan met de diversiteit van Amsterdam en deze te respecteren. De school heeft hierin een taak, maar ook de buurt, de overheid en maatschappelijke organisaties. Wie doet wat en wat kunnen we zelf in onze eigen praktijk?

Tijdens de Stadsgesprek De Amsterdammer van morgen op 23 maart, kijken we hoe de stad en wij allemaal deze opdracht moeten oppakken.  Wat is jouw rol hierin? En wat is de beste aanvliegroute? Aanmelden kan vanaf nu.

Datum: Donderdag 23 maart
Tijd: Inloop vanaf 15.30, aanvang 16.00 uur
Locatie:IVKO (Rustenburgerstraat)
Aanmelden: info@kennisnetwerk-amsterdam.nl