Activiteit

Jaarprogramma 2017

Amsterdammers zijn actieve mensen: werk, school, mantelzorg, in de buurt. Op talloze manieren zijn we bezig om ons eigen leven in te richten en om voor elkaar te zorgen.

Veel Amsterdammers zijn uit eigen beweging actief, maar de overheid verwacht ook dat we dat zijn. Door de veranderingen in het sociaal domein en de verschuiving naar een participatiesamenleving moeten bewoners in eerste instantie zelf en met hun netwerk hun leven inrichten en onderhouden.

Maar werkt dit wel voor alle mensen goed? Wanneer je opeens moet participeren, mee moet zorgen, mee de buurt vorm moet geven, dan kan dat een beletsel zijn om je leven op orde te krijgen en te houden.

Sommige groepen Amsterdammers missen de aansluiting met de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld zijn door schulden die zich opstapelen, door vereenzaming of doordat men zich door de overheid in de steek gelaten voelt en boos is.

In 2017 bekijkt Kennisnetwerk Amsterdam iedere maand hoe we als Amsterdams maatschappelijk middenveld buurtbewoners mee kunnen laten doen. De uitkomsten van deze bijeenkomsten vormen de input voor het grootse lijsttrekkersdebat dat we in januari 2018 organiseren, in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen. Doe mee, praat mee en geef vorm aan de agenda van de stad.

 

Het jaar in vogelvlucht:

Iedere bijeenkomst begint om 16.00 uur en sluit om 17.30 uur af met een drankje.

16 februari                Zorg om wonen
23 maart                   De Amsterdammer van morgen
April:                          Jaarvergadering
18 mei                       Onbegrensd met een beperking
22 juni                       Meedoen in de buurt
14 september           Gehoord worden én voelen
19 oktober                Amsterdam schuldenvrij
23 november            Uit het sociaal isolement raken