Uitgelicht

Huurdersvereniging Amsterdam (HA) zoekt nieuwe bestuursleden.

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

huurdersvereniging_amsterdam_thumb

Hart voor Huren, Gevoel voor Besturen?

De Huurdersvereniging Amsterdam is de collectieve belangenbehartiger en stedelijke vertegenwoordiger van alle huidige en toekomstige huurders in Amsterdam. De vereniging bundelt de bewonerskoepels van woningcorporaties, huurdersverenigingen en categorale huurdersorganisaties. De vereniging wordt gefinancierd uit contributies en gemeentelijke subsidie. Het bestuur bestaat uit vijf leden en wordt ondersteund door een bureau van ongeveer 5,5 fte, geleid door de directeur.
In 2016 heeft de vereniging zichzelf ingrijpend vernieuwd. De doelstellingen zijn verbreed, de verenigingsorganisatie is gemoderniseerd en ook het bureau wordt opnieuw ingericht. Op 1 januari 2017 gaan de nieuwe statuten in en is de nieuwe vereniging een feit. 2017 wordt een jaar van implementeren en bestendigen.
De nieuwe Huurdersvereniging Amsterdam zoekt een nieuw bestuur, dat werkt als een team, hart heeft voor huurders en gevoel voor de bestuurlijke context waarin het werkt. Het bestuur start als een beleidsbepalend bestuur en groeit in een paar jaar toe naar een strategisch (toezichthoudend) bestuur. De voorzitter wordt in functie benoemd.

Bent u één van onze bestuursleden?
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
• Bestuurslid HRM en vrijwilligers
• Bestuurslid Verenigingszaken en nieuwe doelgroepen

Van alle bestuursleden vragen we:
• Kennis van de volkshuisvesting;
• Gevoel voor verenigingsdynamiek in een belangenorganisatie en het omgaan met vrijwilligers daarbinnen;
• Bij voorkeur ruime en minimaal enige ervaring met besturen in een beleidsbepalend of toezichthoudend bestuur;
• In staat om onafhankelijk de belangen van alle huurders en de vereniging als geheel te kunnen behartigen;
• Voldoende tijd om zich in te zetten voor de vereniging (gemiddeld 6 uur per week);
• De vijf bestuursleden vervullen als team en als persoon effectief en verantwoord hun taken. Voor ieder individueel lid van het bestuur bestaat de mogelijkheid zijn/haar specifieke kwaliteiten op financieel, juridisch, economisch, sociaal, maatschappelijk of communicatief gebied bij te dragen.

Voor de voorzitter in het bijzonder geldt dat hij/zij
• Sociaal of economisch verbonden is met Amsterdam;
• Zowel de taal van de huurders als de taal van medebestuurders in het veld moet spreken;
• Zoekt naar consensus tussen betrokkenen, een bruggenbouwer is en onderhandelingsvaardigheden heeft.

Algemeen voorwaarden en vergoeding
Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar met de mogelijkheid tot tweemaal herbenoeming;
De bestuursleden ontvangen een vergoeding (vastgelegd in een reglement) van ongeveer € 9000 bruto per jaar.

De complete profielen voor alle bestuursleden zijn hier te vinden. Meer informatie over het werk en de achtergrond bij Siep van der Werf, bestuurslid (siep.van.der.werf@gmail.com) of Marike Kuperus, extern begeleider (06 55178557 of marike@kuperusenco.nl)

Bent u onze nieuwe voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid HRM en vrijwilligers of bestuurslid Verenigingszaken? Schrijf of mail voor 16 november een brief met cv naar sollicitaties@huurdersvereniging-amsterdam.nl

 

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin