Activiteit

Stadsconferentie: De (on)veilige stad - 24 november

onveilige-stad-kaal

Hoe veilig zijn wij in Amsterdam?

Tijdens de Stadsconferentie De (on)veilige stad op donderdag 24 november, gaat het Kennisnetwerk Amsterdam in vijf verschillende gebieden na voor welke uitdagingen Amsterdam staat op het gebied van veiligheid: Huiselijk geweld, schoolveiligheid, radicalisering, woonveiligheid, veiligheid in de buurt.

Keynote spreker is Marc Schuilenburg (filosoof, jurist, docent Strafrecht en Criminologie VU, auteur Securitization of Society) over positieve veiligheid.
Maatschappelijke veranderingen vinden steeds vaker en sneller plaats.  Individualisering, globalisering, informatisering, digitalisering; het zijn allemaal veranderingen waardoor burgers steeds minder houvast lijken te hebben in een wereld die als uiterst complex en chaotisch worden ervaren. Burgers voelen zich onzeker en accepteren steeds minder veiligheidsrisico’s. Met als gevolg een verlangen naar sociale cohesie en lokale verbondenheid op geldende normen en waarden. Marc Schuilenburg stelt dat je veiligheid kan creëren door positieve gevoelens als verbinding en geborgenheid te versterken.

Meld je nu aan –> info@kennisnetwerk-amsterdam.nl

 

PROGRAMMA

13.00    Inloop, koffie, thee

13.30    Welkom dagvoorzitter Kirsten van den Hul

13.35    Keynote met Q&A Marc Schuilenburg

14.30    Koffiepauze

14.45    Uiteen in deelsessies

1. Huiselijk geweld
Hoe kunnen verschillende organisaties samenwerken om huiselijk geweld te bestrijden? De visie van Veilig Thuis – het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling van de overheid – is daarbij dat veiligheid voorop moet staan, en daarna pas zorgtrajecten en andere hulpverlening ingezet moeten worden. In deze deelsessie presenteren GZ-psychologen Judith Yntema (FamilySupporters) en Lotte Soeters (Bascule) de laatste inzichten over samenwerking rondom een gezin en hoe je met elkaar veiligheid voorop stelt. Ook is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over wat dit voor ieders eigen organisatie betekent.

2. Schoolveiligheid
In deze bijzondere workshop bekijken we veiligheid op en om de school door de ogen van leerlingen. Voor een school is een veilig pedagogisch klimaat van groot belang. Maar een school heeft ook te maken met veiligheidsvraagstukken die van buiten de school naar binnen komen. Hoe gaat een school hiermee om en wat betekent dit voor de omgeving van de school? En: waar houdt de verantwoordelijkheid van een school op? Inleiding door Jan-Heinemeijer (Calandlyceum) en samen met leerlingen van het (Calandlyceum) en het Montessori Lyceum Amsterdam gaan we dit vraagstuk ontleden.

3. Radicalisering
Veel professionals krijgen in hun dagelijkse praktijk signalen van radicalisering. Bijvoorbeeld docenten, maar ook jongerenwerkers en vrijwilligers van zelforganisaties. Hoe kunt u hier het beste mee omgaan? Hoe gaat u het gesprek aan, behoudt u verbinding en wat zijn verdere stappen die u kunt ondernemen? Mounir Dadi van het Meldpunt Radicalisering gaat tijdens deze deelsessie op deze kwesties in. Mohammed Moumame en Hichem Darif (Spirit) komen met verhalen uit de praktijk. Uiteraard is er ook ruimte voor het stellen van vragen en het aangaan het gesprek.

4. Veiligheid in de buurt
In de Groene Zoom naast het Waterlandplein in Amsterdam-Noord zorgde een grote groep mensen uit de buurt én van ver voor flinke overlast. Standaardmaatregelen van politie, stadsdeel en gemeente hielpen niet om deze overlast terug te dringen. Annerieke Coenraads, beleidsadviseur en projectleider bij gemeente en politie, heeft in een vernieuwende aanpak met veldwerkers, het WPI, de politie, het gebiedsteam en het sociaal team ervoor gezorgd dat de overlast uiteindelijk is opgehouden. Tijdens deze deelsessie deelt Annerieke hoe deze samenwerking tot stand is gekomen en vertelt zij over de dilemma’s die dit ook geeft: welke sturingsmechanismen zet je in, hoe kom je tot echte actie met de buurt én de overlastgevers samen en hoe maak je duidelijke afspraken over communicatie. Vervolgens kijken we op basis van deze case naar onze eigen praktijk.

16.15    Plenaire afsluiting met Atta de Tolk

17.00    Netwerkborrel

18.00    Einde

LOCATIE

Polanentheater – Polanenstraat 174, 1013 WC Amsterdam

screen-shot-2016-10-20-at-10-39-31