Activiteit

Grenzen aan vrijwilligerswerk?

grenzen-aan-vrijwilligerswerk

De overheid verlangt dat burgers eerst zelf in het sociaal domein aan de slag gaan voordat er een beroep op professionals kan worden gedaan. Tegelijkertijd is er flink bezuinigd, waardoor er minder professionele hulp geboden kan worden. En zijn door de crisis nog veel mensen op zoek naar goed werk.

Deze drie ontwikkelingen zorgen ervoor dat vrijwilligerswerk in toenemende mate een prominente rol inneemt in het sociaal domein. Wanneer de professional is wegbezuinigd is bijvoorbeeld de mantelzorger genoodzaakt een stapje harder te lopen.

Deze belangeloze inzet van mensen is belangrijk. Zonder vrijwilligerswerk geen daklozenopvang, geen bonte avond in het verzorgingshuis en geen taalles voor nieuwe Amsterdammers.

Maar vrijwilligers krijgen ook steeds meer te maken met complexe problemen van mensen en gezinnen. Soms zijn dit zelfs taken die voorheen door een professional werden gedaan. Dit stelt andere eisen aan vrijwilligers, hun kennis en kunde en aan de organisaties die vrijwilligers inzetten.

Samen met Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA), Spirit en Humanitas Amsterdam organiseren wij het Stadsgesprek ‘Grenzen aan vrijwilligerswerk?’. Tijdens de bijeenkomst verkennen we met elkaar waar de grenzen van vrijwilligerswerk liggen in de participatiesamenleving.

Datum: Donderdag 27 oktober
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Locatie: Spirit, Fred. Roeskestraat 73 te Amsterdam