Uitgelicht

Onderwijs in de buurt

2014-02-11 08:50:33 DEN HAAG - Leerlingen van de Prinses Marijkeschool buigen zich over de opgaven van de Cito-toets. Zo'n 164.500 kinderen achtstegroepers van zesduizend basisscholen bijten hun tanden stuk op de Cito-toets. De 'Eindtoets Basisonderwijs', zoals het proefwerk officieel heet, adviseert bij het kiezen voor het juiste middelbareschoolniveau. ANP REMKO DE WAAL

2014-02-11 08:50:33 DEN HAAG – Leerlingen van de Prinses Marijkeschool buigen zich over de opgaven van de Cito-toets. Zo’n 164.500 kinderen achtstegroepers van zesduizend basisscholen bijten hun tanden stuk op de Cito-toets. De ‘Eindtoets Basisonderwijs’, zoals het proefwerk officieel heet, adviseert bij het kiezen voor het juiste middelbareschoolniveau. ANP REMKO DE WAAL

Volgens OIS segregeert het Amsterdamse voortgezet onderwijs. Kinderen van hoogopgeleide en van laagopgeleide ouders komen elkaar nauwelijks nog tegen op school. Elke ochtend fietsen duizenden kinderen van hoogopgeleide ouders vanuit Oost, West of Nieuw-West naar scholen in Zuid of Centrum. De toename van het aantal categorale scholen met alleen VWO, HAVO of VMBO en het ingewikkelde plaatsingssysteem werken dit alleen maar meer in de hand.

Maar ook op de basisschool is deze tendens merkbaar. Gemengde scholen worden steeds meer scholen met overwegend kinderen uit hoog- of laagopgeleide gezinnen. Volgens sommige scholen komt dit door het nieuwe, centrale toelatingsbeleid. Dit beleid gaat met name uit van de afstand van het huis tot de basisschool en of een kind op de voorschool van de desbetreffende basisschool heeft gezeten.

segregatie

Een groeiend Amsterdam heeft behoefte aan kinderen die enerzijds hun buurt waarderen, er trots op zijn en graag en goed in deze buurt naar school kunnen. Anderzijds heeft een groeiend Amsterdam behoefte aan kinderen van allerlei achtergronden die met elkaar opgroeien, spelen en naar school gaan.

Kom dan naar de stadsconferentie Amsterdam: “Oei, ik groei” op dinsdag 21 juni en registreer je hier voor deze deelsessie over dit dilemma gaat de deelsessie Onderwijs in de buurt. Met twee experts: Jan-Mattijs Heinemeyer (directeur Calandlyceum) en Joke Middeldorp (bestuurder Stichting Westelijke Tuinsteden). Als moderator treedt Sufayil Dönmez (directeur Caland 2) op.