Uitgelicht

Woningruilweken: slimmer omgaan met de woningvoorraad

amsteldorp_wetbuurt-1492x750

Deze deelsessie, verzorgd door Kennisland en Sandra Rottenberg, zoomt in op de buurt Amsteldorp (waar de conferentie plaatsvindt). Zij nemen de Woningruilweken (één van de opbrengsten van het social lab in die buurt) als startpunt voor een gesprek over slimmere omgang met de sociale woningvoorraad: hoe kunnen we ouderen beter in staat stellen langer zelfstandig te blijven wonen – conform het overheidsbeleid? En hoe kunnen we bewoners voorop zetten bij deze ontwikkeling?

Langer zelfstandig wonen is een belangrijk thema voor Amsteldorp, omdat er veel ouderen wonen en er sterke sociale netwerken zijn waaraan men veel steun heeft. De woningen zijn echter lang niet altijd geschikt, óf geschikt te maken, om lang zelfstandig te blijven. Trapliften kunnen vaak niet worden geplaatst, aanpassingen zijn duur en daardoor onbereikbaar, en woningen waar al aanpassingen zijn gedaan worden bij verhuur weer in oude staat hersteld.

De Woningruilweken spelen hierop in door het principe van woningruil onder de aandacht te brengen als een campagne in de buurt. Daarnaast geeft het mensen toegang tot nieuwe mogelijkheden om naar woningen te bewegen die beter passen bij hun wensen of beperkingen – maar dus wel bínnen de buurt waar hun netwerk in veel gevallen zit. Woningcorperaties Ymere en Rochdale zijn op dit moment aan het onderzoeken op welke manier ze dit verder kunnen brengen in Amsteldorp en de naastgelegen Wetbuurt.

Dit is echter nog maar op kleine schaal. Hoe kunnen we een slimmere omgang met de sociale woningvoorraad op de stedelijke agenda krijgen? Hoe kunnen we ouderen in de hele stad in staat stellen om langer zelfstandig te blijven wonen in de buurt waar ze vertrouwd zijn en kunnen leunen op hun (steeds belangrijker wordende) sociale netwerk?

Om die discussie te voeren én om tot acties te komen in de hele stad, nodigt Kennisland je van harte uit om deel te nemen aan deze deelsessie!

Klik hier om je te registreren.

* Kennisland is aan het bekijken of ze kunnen beginnen met een korte expeditie in de wijk. Daarvoor willen ze ook graag de koffie-break om 14.45 uur gebruiken. Kennisland begint dus om 14.45 uur met de sessieMocht je om wat voor reden niet mee kunnen lopen, laat dat dan even weten via te@kl.nl, dan houden ze daar rekening mee.
 .