Verslag

Terugblik 'Aan de slag met nieuwe Amsterdammers'

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Inger Schaap (directeur Humanity in Action) heette alle deelnemers welkom. Het is een uiteenlopend gezelschap, waarmee op deze middag gesproken werd over participatie van vluchtelingen, over wonen, werken, zorg en school. Dat werd gedaan in de vorm van een kringgesprek. Op de eerste plaats werd gezocht naar goede voorbeelden en de behoefte aan verbinding tussen organisaties. Op de tweede plaats werd geïnventariseerd welke obstakels ons in de weg staan om met nieuwe Amsterdammers aan de slag te gaan.

De bijeenkomst is een samenwerking tussen het Kennisnetwerk Amsterdam en de Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Jan Hoek, lid van het bestuur van het Kennisnetwerk Amsterdam, heette iedereen welkom en sprak de hoop uit dat de uitwisseling van vandaag mogelijk tot nieuwe initiatieven zal leiden. Maribi Gomez, directeur van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam wil graag nieuwe samenwerkingsverbanden smeden om het participatievraagstuk in Amsterdam beter aan te pakken. Ze benadrukt dat volgens haar geen sprake is van een vluchtelingenprobleem maar een stevige uitdaging waar Amsterdam kan laten zien waar ze voor staat en waartoe wij in staat zijn. Het gaat om het stroomlijnen van diensten van diverse organisaties, instellingen en initiatieven. Zodat voor alle nieuwe Amsterdammers én Amsterdammers dien in beweging willen komen een helder overzicht hebben van het aanbod in de stad waar ze terecht kunnen.

Uit een snelle inventarisatie in de zaal, bleek dat de verwachting van de deelnemers hier op aansloot. De middag is geslaagd als we aan het eind van de middag twee dingen hebben:

 1. Lijst van organisaties die elkaar kunnen versterken, zichtbaar maken wie wat doet
 2. Experiment, durf en lef in de bijdrage van de Amsterdamse organisaties

12885773_589952897829288_5435585093383913053_o

Keynote Mieke Schulte, directeur Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan

Mensen vragen asiel – bescherming – aan in Nederland omdat zij vervolgd worden in hun land van herkomst op basis van ras, geloof, nationaliteit, seksuele voorkeur of politieke overtuiging. In het Vluchtelingenverdrag is afgesproken dat wanneer mensen door hun eigen overheid niet beschermd worden tegen vervolging op de gronden, andere landen hen moeten beschermen.

Mieke vertelt over regelgeving en doelgroepen. Dit is van belang omdat je anders de verkeerde stappen kunt zetten.

Doelgroepen:

 1. Mensen in de noodopvang: zitten alleen maar te wachten. Rechten en plichten: op dit moment moeten zij 6 maanden wachten voordat ze in procedure mogen. 6 maanden zijn voor veel mensen bijna voorbij, dit kan worden opgerekt naar 7 tot 9 maanden. De hele procedure duurt max. 15 maanden, volgens de staatssecretaris. Dit schept verwarring. Er is vaak sprake van willekeur. Wettelijk gezien mogen deze mensen niets. De opinie verandert hierover, veel mensen vinden dat het beter is om direct te beginnen met taal. Noodopvang wordt in Amsterdam door de gemeente gecoördineerd. Per 1 april zal het COA het overnemen.
 2. Mensen in een AZC: zij zijn in procedure en heten asielzoekers. Tijdens de asielprocedure wordt voor iedere asielzoeker bekeken of er inderdaad recht op bescherming is, volgens het Vluchtelingenverdrag. Wanneer dit zo is, dan krijgt de asielzoeker de status van vluchteling. Zij krijgen dan een verblijfsvergunning. Zolang een asielzoeker zich nog begeeft in de procedure van het IND mag hij/zij max. 24 weken werk verrichten in één jaar. Tijdens het onderzoek van het IND verblijven asielzoekers in een asielzoekerscentrum (AZC). Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verzorgt de huisvestiging van de asielzoekers, verspreid over Nederland. De Gemeente Amsterdam biedt plek aan ca. 1.300 asielzoekers verspreid over vier locaties: Het oude kantoor gebouw van DWI in Zuidoost, het voormalige Huis van Bewaring in Zuid, het voormalige woonzorgcentrum Groenhoef in Centrum en het voormalige Calvijn in Nieuw-West. Na een halfjaar in AZC mogen asielzoekers ook vrijwilligerswerk doen of regulier werk uitvoeren. Waar mogelijk helpen asielzoekers mee op de opvanglocatie zelf. Bijvoorbeeld met schoonmaken of koken. Ook zijn er asielzoekers als kapper of told aan de slag binnen hun eigen locatie of knappen ze bijvoorbeeld oude fietsen op.
 3. Statushouders: mogen 3 of 5 jaar blijven. Krijgen woning en beperkt inrichtingsbudget. Zijn verplicht om binnen 3,5 jaar in te burgeren – analfabeten mogen hierover 5 jaar doen. In Amsterdam duren taalorientatie vluchtelingen (TOV) cursussen duren ca. 12 weken. De vluchteling wordt ook gevraagd te participeren en een netwerk opbouwen. Hier helpt vluchtelingenwerk mee. Bijvoorbeeld door taalcoaches in te zetten.

Alleen inburgeren is niet genoeg. Mensen zouden als het kan, vanaf het begin in een opleiding of in werk moeten participeren. Hen in de actieve stand krijgen is van belang. Ten tweede is het van belang dat ze de taal spreken, daarmee ook meer zelfvertrouwen krijgen. Vluchtelingenwerk zoekt ingangen bij werkgevers en vrijwilligersorganisaties. Matchen: wie heeft wat?

12888644_585820984909146_4683427325760398092_o

Inger opent het gesprek met de zaal:

Er wordt een toelichting gegeven op de Amsterdamse situatie. In Amsterdam is de situatie iets anders dan in de rest van het land omdat we in Amsterdam burgerlijk ongehoorzaam zijn. In de noodopvang wordt al vrijwilligerswerk gedaan, terwijl dit eigenlijk niet mag. In een AZC mag je wel meteen vrijwilligerswerk doen. Als je in een AZC zit en betaald werk doet, betaal je daarvan ca. 70% aan het COA voor je eigen opvang.

Twee vrijwilligers van Syrische Vrijwilligers Nederland, die nu 2 jaar in Nederland zijn, geven aan dat het een groot probleem is voor vluchtelingen dat zij moeilijk aan werk komen. Zowel vrijwilligerswerk als betaald werk. De Syrische Vrijwilligers Nederland probeert mensen voorlichting te geven over vrijwilligerswerk.

Twee nieuwe Amsterdammers, die vrijwilligerswerk doen, komen aan het woord:

Hussein komt uit Syrië en vertelt dat hij niet in een ziekenhuis kan werken, wat zijn expertise is. Hij doet nu vrijwilligerswerk voor de voedselbank. Hij vindt het belangrijk om contact te maken met mensen en de Nederlandse taal te oefenen.

Kamotzo werkt bij het Eye Museum en vindt het werk heel leuk. Ze werkt als barcodeerder van filmblikken. Ze kan tijdens het werk de taal oefenen, en kennismaken met nieuwe mensen. Ze heeft dit werk gevonden via Startbaan.

Als je bijna geen Nederlandse mensen kent, is het moeilijk om werk te vinden. Hussein en Kamotzo zijn blij dat het hen gelukt is.

 

Wat gebeurt er al en waar is behoefte aan?

Inger vraagt aan Koos Koelewijn van het Leger des Heils welke behoeften er zijn bij vluchtelingen:

Vanaf het begin (sept. 2015) werd er Nederlandse les gegeven in de noodopvang in Amsterdam. In het begin zijn de bewoners tevreden met activiteiten binnen. Al gauw willen ze graag naar buiten. Mensen leren kennen en werken aan integratie. Activiteiten waarin ontmoeting plaatsvindt. Amsterdammers nemen bijvoorbeeld vluchtelingen mee naar Artis, een museum, naar wifi hotspots. Amsterdammers helpen heel veel. Er is een groot aanbod in de opvang. Een deel van de opvang in Amsterdam staat leeg, dat is jammer. Er kunnen meer vluchtelingen opgevangen worden. Er is nu uitstroom. Per 1 april komt opvang onder COA, gemeente Amsterdam wil graag dat COA zelfde regime gaat handhaven, maar COA is rigider.

Ton van Aalst, AZC Baexem, nuanceert dit met een voorbeeld: In Rosmalen is een noodopvang van het COA, daar zijn ook 200 vrijwilligers actief op het centrum.

Vrijwilligers Centrale Amsterdam: Maribi Gomez wil in gesprek met het COA om experimenteerruimte te krijgen.

Vrijwilligerscoördinator, Kim Faber, bij Amstelring: ik kan vier mensen/vrijwilligers begeleiden, maar hoe kom ik in contact met vluchtelingen? Wij weten niet zo goed hoe we het moeten organiseren.

Vrijwilliger bij noodopvang zegt dat er 2500 statushouders leven in Amsterdam met een uitkering. Hoe kunnen we deze mensen bereiken om (vrijwilligers-)werk te doen?

12901519_589952777829300_1255669229721371279_oHerman Farenhorst van de Actie stille armoede, heeft vanaf oktober mensen nodig die kerstpakketten inpakken.

Joost van der Hel van Refugee Startforce: is vluchtelingen gaan vragen: hoe kunnen we jullie helpen? Mensen willen zich nuttig maken, iets goeds doen voor de maatschappij. Maar ze willen zich ook zelf blijven ontwikkelen. Hij is gestart met groep op facebook, waar vakgenoten gematched worden, kop koffie drinken met een Nederlander die hetzelfde beroep heeft.

De facebookgroep heeft 8000 leden, er zijn 14 facebook subgroepen. De boodschap is simpel: je nodigt elkaar uit voor een kop koffie. Subgroepen zijn bijvoorbeeld ‘medical’, waar artsen en vluchtelingen elkaar ontmoeten, een groep ‘hospitality’. We bieden advertentieruimte om mensen te werven. Vluchtelingen bieden zich op het platform ook aan als vrijwilliger. Vluchtelingen willen liever een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen, een soort stageplek. Zo zijn er bijvoorbeeld website-bouwers die een website willen maken. We moeten onderscheid maken tussen klassiek vrijwilligerswerk en projecten waar mensen zich in hun eigen beroep/vak kunnen ontwikkelen. Meer informatie: www.refugeestartforce.eu en op facebook: Refugee Start Force

Marcel Kick, buurtsportcoach in Nieuw-West: geeft trainingen in de buurt. Taal & Sport, aan de slag, sportend Nederlands leren.

Mevrouw van Combiwel: leerstages vanuit de gemeente, competenties en taal ontwikkelen. Grote taak is: competenties ontwikkelen!

Marjolein Zieck (Hoogleraar International Refugee Law en Dean of Admissions) en Anouk Tso (Senior Policy Adviser International Relations), beiden van de Universiteit van Amsterdam (UvAproject i.s.m. HvA), hebben een project opgestart:

 • Vluchtelingen die al een academische opleiding hebben gevolgd kunnen vanaf september een werkgelegenheidstraining van een semester volgen. Halve dagen ‘stage’plaats in UvA of HvA of KAW, met een trainingsprogramma. Engels en Nederlands is onderdeel. De mores op de Nederlandse werkvloer, sollicitatietraining, en cv training. Waar zijn de vluchtelingen? Er komt een open dag op 20 juni, in eigen taal gaat de UvA voorlichting geven over de werkgelegenheidsstage. Goed kijken wie we waar een plek kunnen geven, zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel.
 • Uitgangspositie vluchtelingen verbeteren, dat is een grote behoefte. Bij 7 mensen is het gelukt om ze een vaste baan aan te bieden. Informatie over de open dag staat op de website (opzoeken). We gaan ook flyeren in de noodopvang locaties.
 • We streven niet naar om banen binnen de UvA aan te bieden, maar werken samen met een uitzendorganisatie. We willen de opstap bieden
 • Samenwerking met Vrijwilligers Centrale Amsterdam?

 

Donna Kromwijk van Woonstichting De Key vertelt over Startblok Riekerhaven: er wonen nu nog geen mensen. Het gaat om 560 woningen, modulaire woningen (witte containers die eerst in de Houthavens/Spaarndammerbuurt stonden). Straks komen er voor de helft jonge vluchtelingen met een verblijfsvergunning en voor de andere helft studenten te wonen. We gaan het organiseren in zelfbeheer. Dit doen we op twee manieren:

 1. Het beheer: bewoners zijn samen verantwoordelijk voor het beheer. Socius Wonen gaat dit organiseren. Zelfbeheer: bewoners intensief betrekken. Al het beheer dat door bewoners zelf gedaan kan worden in projecten wordt door hen zelf gedaan. Technisch beheer, sociaal beheer, woningtoewijziging, etc. Dit wordt ook betaald. Het zorgt voor samenhang. Ideaal gezien gaan 50 procent vluchtelingen en 50 procent studenten dit doen
 2. Opstapje naar werk en creëren van een netwerk. Door de fysieke locatie willen andere organisaties en bedrijven meewerken. Er komt een gemeenschappelijke ruimte, waar workshops gegeven worden, matching kan plaatsvinden, maatjes-coachingsproject.

 

Henri van Schijndel, Mesopotamie consultancy: idee om te beginnen met het helpen van mensen die een onderneming willen starten. Landen van herkomst zijn ondernemerschapslanden. Hoe kunnen we dit goed doen? In samenwerking met instanties ed. hulp bij het opstarten van een onderneming. Wie wil hierop samenwerken? Welke categorie ondernemers?

Astrid Vlug van de Openbare Bibliotheek Amsterdam heeft pop-up bibliotheken ingericht in de noodopvang. Na 1 april blijven deze activeiten. We nemen ook mensen mee de stad in, naar bibliotheek vestigingen. Leef en Leer is een digitaal programma om non-formeel nederlands te leren. Dit is een goede website om te oefenen. Ook oefenen.nl en Taalkid.

Hans Becker van Bridgeclub de Looier. Wil iets doen aan verveling en biedt een bridgecursus aan, met engelse boekjes. In de bridgeclub ook sociaal contact met nederlanders faciliteren.

Annemiek Dresen, Stichting New Bees. Matchen vrijwilligers en organisaties. Wil graag in contact komen.

Martin Spel van Implacement projecten, uitvoerder taal en oriëntatieprogramma vluchtelingen. Vluchtelingen volgen programma en daarna moeten ze zich inschrijven voor een inburgeringscursus. Oproep: op het moment dat ze klaar zijn bij ons, zijn ze op zoek naar een baantje. Een of twee dagen, naast de inburgeringscursus.

Voormalig vluchteling, benadrukt dat de vertrouwde kring de plek is waar empowerment begint.

Hinde Chergui van Stadsdeel Nieuw West, sociale activering in Nieuw-West heeft een nieuw initiatief: ‘Vrienden van de vluchteling’. We organiseren een avond om bewoners en ondernemers te vragen wat ze kunnen betekenen in dagbesteding van mensen in de noodopvang. Nu al vooruitkijken: als je hier iets in wilt betekenen, goed om nu al te weten. Focus van dit project is op nieuw west.

2500 statushouders waar geen contact mee is, hoe zit dat? Lindy Kalwij, projectleider van Gemeente Amsterdam. Eigen verantwoordelijkheid om integratietraject te starten. Pilot integraal assesment: AZC Almere, portfolio alvast gaan vullen, als ze straks naar Amsterdam komen, weet je al hoe je ze kunt helpen.

Jenny van Windt, parochie Heilige Augustinus Amsterdam Noord: Eritreeërs willen extra taalles (link is al gelegd). De uitgeprocedeerde asielzoekers zijn andere groep, zij willen ook graag iets zinvols doen.

Daniel Bos, stichting Samen Sterk Vrouwen West. Zijn actief in de Koperen Knoop in de Staatsliedenbuurt. Zoeken naar samenwerking. Folders bij de bar.

Mohamed el Boulahfati, locatiemanager Stichting IJdockzz: het jongerenwerk kan iets betekenen voor kinderen van nieuwe Amsterdammers. Verwijs jongeren naar het jongerenwerk, we kunnen onder ijdockzz.nl aan talentontwikkeling doen.

Meneer vraagt aandacht voor de gay- vluchtelingen. De Regenboog Groep heeft een project voor maatjes voor doelgroep die vanwege seksuele geaardheid gevlucht zijn. Brigitte Megens is de programmacoördinator bij de Regenboog Groep voor dit project.

Ruba Nawaz wil een Kunstproject voor vluchtelingenkinderen – grootschalig, kunstwerk voor Amsterdam Centraal. Mevr. Houlida Lahmaj van Dynamo: werkt met kinderen van 0-16 jaar op noodopvang Marnixstraat, daar kan Ruba langsgaan.

12916286_589952624495982_7033125116745929100_o

Wat zijn de obstakels die we tegenkomen? En hoe gaan we verder?

Ton van Aalst AZC Baexem: hoopt dat de deur van COA opengaat. Pleit ervoor om vroeg in de procedure met bewoners in contact te komen. Anders hospitaliseren ze. In het AZC, hebben ze portfolio-map, om te vullen met competenties en cv’s. Bewoners goed overdragen aan instanties en maatschappelijk middenveld. Werken aan competenties is behoefte.

Coördinator vrijwilligerswerk van het Eduard Douwes Dekker huis: als mensen geen verblijfsstatus hebben kunnen ze ook zo weer weg zijn, want ze moeten van de procedure naar een AZC. Is ook obstakel.

Vrijwilligers Havenstraat: COA wil alleen met formele organisaties werken, organisatie is opgezet. Wat ook heel belangrijk is: veiligheid voor vrijwilligers en veiligheid voor vluchtelingen. Het moet prettig zijn om te werken met elkaar. Het doodknuffelen van vluchtelingen bestaat.

Werkgevers gezocht, mensen moeten aan de slag kunnen. Werk helpt!

Duidelijk maken aan Amsterdamse bevolking: hoe kun je je verbinden met vluchtelingen?

Vacaturebanken zijn er, wat bestaat al en hoe kunnen we die verbindingen beter maken? De Vrijwilligers Centrale Amsterdam gaat aan de slag met de signalen die vanmiddag gegeven zijn; wat bestaat er al, en welke verbindingen zijn er en kunnen gemaakt worden? Is dat te verzamelen en zo ja, hoe dan? Voorkomen dat er dingen dubbel gedaan worden is hierbij belangrijk. Hierover gaat de VCA in gesprek met de gemeente en partners.

12916756_589953527829225_312057384642930266_o

Afsluiting

Heel veel mensen zoeken samenwerking. Wie doet wat? is de grote vraag van deze middag. Jan Hoek van het Kennisnetwerk Amsterdam stelt daarom voor om de lijst met namen en organisaties rond te sturen, zodat in het vervolg op deze bijeenkomst iedereen elkaar kan opzoeken en onderzoeken waar samenwerking mogelijk is. In dit verslag zijn ook zo veel mogelijk de namen, organisaties en initiatieven genoemd.

 

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin