Verslag

Terugkoppeling: Wonen

Auteur: Roos Marijn Kok

Amsterdamse jongeren tussen de 16 en 30 zonder ‘sticker’ vanuit de zorg hebben weinig/geen rechten op kamerbewoning in Amsterdam.

Waar het mis gaat?

 • De wachtlijsten bij de bestaande voorzieningen als Woningnet zijn lang;
 • Voor studentenhuisvesting komen werkende jongeren en mbo-studenten niet in aanmerking;
 • Er wordt weinig vastgoed gebouwd/geschikt gemaakt voor jonge werkende Amsterdammers of mbo’ers. De meeste studentenhuisvesting is gericht op HBO -en WO studenten. Deze wordt veelal gevuld door jonge mensen die van buiten de stad komen en in Amsterdam willen studeren en dus ook wonen;
 • Met meerdere mensen een huis huren vergt goede organisatie en coördinatie. 1 persoon moet hoofdhuurder (en dus verantwoordelijk voor de gehele huur zijn en het aanvragen van huurtoeslag is niet mogelijk vanwege het delen van de voordeur.

Verwachtingen

Hiervan los staand van het woningprobleem, is dat jongeren vaak veel verwachten: een eigen huisje/appartement met eigen keuken, toilet en douche. Dat terwijl veel andere (studerende) jongeren van hun leeftijd een kleine kamer hebben waarbij ze de woonkamer en andere faciliteiten delen. Ook de verwachtingen bij langdurige bewoning zijn niet realistisch: verblijf in de binnenstad van Amsterdam kan gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld studieduur.

Levensinvulling leidend

Jonge werkende mensen hebben een ander ritme dan studenten. Het is lastig/niet wenselijk om studenten en werkenden een huis te laten delen. De leeftijd van een jongere zegt niet altijd wat over zijn/haar dagbesteding/levensinvulling.

Verblijf in ouderlijk huis onaantrekkelijk gemaakt

Sinds 2015 worden steeds meer jonge werkende Amsterdammers uitgeschreven door hun ouders wanneer de ouders een uitkering krijgen. Dit omdat de ouders gekort worden op hun uitkering wanneer hun kind(eren) met inkomen bij hen in woont/wonen.
Maar ook wanneer de ouders en kinderen, los van de inkomenssituatie van de ouders het beide wenselijk vinden dat de jongere het ouderlijk huis verlaat, is het aanbod van passende, betaalbare woningen op de Amsterdamse woningmarkt (te) klein.

 Mogelijk oplossingen

 •  Maak ook van de ‘stickerloze’ jongeren een doelgroep en houd hier rekening mee bij de bouw/opzet van nieuwe woonprojecten.Gemeente Amsterdam kan hier bij start projecten rekening houden met de insteek van aanbestedingen door projectontwikkelaars.
 • Houd bij nieuwbouwprojecten in de stad rekening met de hoge vraag naar kleine units met eigen voorzieningen en een eigen voordeur. Op die manier kunnen jonge, werkende Amsterdammers een start maken op de woningmarkt, het zelfstandige leven en dezelfde kansen krijgen als studerende jongeren. Vanuit deze kleine unit kunnen zij een volwassen, zelfstandig leven en vermogen/een startkapitaal opbouwen. Wanneer zij een partner vinden, willen samenwonen, groter willen wonen, zullen zij een woning buiten de ring/stad kunnen zoeken.Bij kleine, zelfstandige units kan de bewoner zijn eigen ritme maken en behouden, zich alvast inschrijven bij Woningnet, huurtoeslag aanvragen en gaan sparen voor een startkapitaal om na een aantal jaar een starterswoning te kopen.

  Woningbouwcorporaties kunnen hierin bijdragen/kunnen dit oppakken.

 • Verwacht niet te veel. De woningmarkt is krap en het inkomen van jonge starters en mbo studenten vaak nog laag. Heb je een laag inkomen dan moet je huur ook laag zijn. Heb je een lage huur? Verwacht dan ook geen ruimte voor jezelf, maar ben bereid te delen. En houd er rekening mee dat het tijdelijk is. Er komt een tijd dat je niet meer zo klein wil wonen en naar woningen buiten Amsterdam gaat kijken. Wanneer je wel in de stad wilt wonen, houd dan rekening met kleine behuizing voor een hoge prijs. Ze is dat (helaas) in veel grote steden in Nederland, maar nog duidelijker op de wereld.Denk bij de start van bewoning in Amsterdam alvast na over je volgende stap/woonplek en werk daar naartoe. Er zullen weer nieuwe mensen aanspraak willen doen op ‘jouw’ plek die daar dan ook op dat punt in hun leven gebaat bij zijn. Denk na over je toekomst en relativeer. Life will not always be the same… En je woonplek dus ook niet. Gelukkig maar.

  (Jonge) Bewoners van Amsterdam kunnen dit oppakken.

 Aanbevelingen aan de stad
Bied ook kansen voor jonge Amsterdammers zonder ‘sticker’. Luister naar deze jongeren en hoor wat ze nodig hebben. Houd bij de realisatie van nieuwe woonprojecten rekening met de vraag vanuit de stad. Bied kleine units met een eigen voordeur of maak mogelijk dat huurders die een voordeur delen ook huurtoeslag aan kunnen vragen.

Werkende jongeren en ‘gewone’ mbo studenten dragen bij aan de stad. Ze zijn de werknemers en de ondernemers van de toekomst. Bied ze een kans om vermogen op te bouwen, zelfstandig en zelfredzaam te worden. Faciliteer dat gelijkgestemden bij elkaar wonen tegen een huurprijs passend bij hun inkomen.

Aanbeveling aan jong Amsterdam: laat je stem horen en wees tegelijkertijd realistisch: de stad heeft beperkte ruimte. De stad biedt ook veel buitenshuis in tegenstelling tot dorpen in De Provincie. Wees creatief in het meedenken in woonvormen, deel deze met beleidsmakers of huisbazen.

Concrete actie: De Key nodigt jongeren uit om met hen mee te denken over huisvesting voor jonge Amsterdammers. Gedeelde verantwoordelijkheid is leidend voor de toekomst.