Verslag

Terugkoppeling: Schooluitval

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Auteur: Hettie Politiek

Tijdens de deelsessie over schooluitval onder Amsterdamse jongeren is eerst de huidige situatie besproken. Want waar gaat het nou mis?

Uit de probleemanalyse komt naar voren dat scholen en instanties slecht in beeld hebben wat voor talenten deze jongeren bezitten. Dit komt mede door dat er geen sprake is van een goede intake van de onderwijsinstellingen voor welk onderwijsprogramma het best past bij jongeren. Een slechte match kan leiden tot onderpresteren en desinteresse. Of jongeren maken verkeerde keuzes door bijvoorbeeld een ‘pretpakket’ samen te stellen die niet aansluit bij de wensen van de arbeidsmarkt.

Onderwijs moet kleinschaliger – minder grote leerfabrieken, en beter luisteren naar de behoeftes en talentontwikkeling van jongeren. In andere woorden, om dit probleem aan te pakken is een betere begeleiding op talenten nodig. Dit kan bijvoorbeeld door jongeren te koppelen aan coaches. Daarnaast is het meer variatie in het curricula (zoals ondernemen) nodig, om desinteresse tegen te gaan. Docenten moeten wel de ontwikkelruimte krijgen om dit te ondernemen.

Concrete aanbevelingen

  • De begeleidingskosten per leerling moet gericht besteed worden aan het koppelen van een leerling aan een coach;
  • Meer prikkels inbouwen in het schoolsysteem voor het dragen van verantwoordelijkheid voor het bereiken van de startkwalificaties van de leerlingen;
  • Meer succespraktijken, zoals coaches, (meer) mogelijk te maken en uit te dagen door een bonus op uitstroom;
  • Werkplekken bij ondernemers mogelijk maken, zonder minimumloon eis.
Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin