Verslag

Terugkoppeling: Jeugdwerkloosheid

Auteur: Ewald Weiss

Een eenduidige probleemanalyse over jeugdwerkloosheid in Amsterdam bestaat niet! Dat is de conclusie van de deelnemers van de deelsessie werken. Het probleem kenmerkt zich door een enorme diversiteit aan verschillende profielen van de werkloze jongere.

Een hoogopgeleide jongere heeft met andere problemen te maken bij het vinden van een baan dan een jongere zonder starterskwalificatie. Een probleemanalyse is pas mogelijk, en nodig wanneer je een gerichte activiteit wilt afstemmen op een subgroep.

Er gebeurt al heel veel in Amsterdam om jeugdwerkloosheid te lijf te gaan. Er zijn tal van zinvolle en effectieve initiatieven, zoals zes Jongerenpunten in de stad en het actieplan innovatief vakmanschap. Echter ontbreekt er regie op al deze verschillende initiatieven. Het advies is om een regiegroep, kenniscentrum of steunpunt te creëren waar al deze initiatieven informatie uit kunnen putten en verbinding kunnen leggen.

Veel jongeren zijn niet te bereiken, ook al gaat het om werkervaring. Het is verstandig om het bestaande systeem te gebruiken om alsnog deze werkloze jongeren te bereiken. Ze zijn tenslotte geregistreerd bij hun uitkeringsaanvraag. Door deze systemen met elkaar te verbinden kunnen deze jongeren uitgenodigd worden per mail en kan informatie doorgespeeld worden over projecten, waar ze wellicht (nog) geen kennis van hebben.