Uitgelicht

Deelsessie uitgelicht: Scholen

In opdracht van Ministerie OCW werd in 2011 het rapport ‘Ze moeten ergens wel de wil hebben’ geschreven over wat voorafgaat aan uitval in het MBO. Nederland kampte met een hoog aantal voortijdige schoolverlaters.

Untitled

Bron: Rijksoverheid

Hieruit blijkt dat laag opleidingsniveau, verstoorde gezagsverhouding ouder/kind, lage betrokkenheid opleiding, problemen op meerdere vlakken (financiën, gezondheid, relaties) en gebrek aan ambitie de voornaamste redenen zijn voor voortijdig schooluitval.

Diverse projecten als heeft vroegtijdig schooluitval flink terug gedrongen, zoals in Amsterdam Noord. Maar in 2013-2014 is nog steeds ruim tien procent van de voortijdige schoolverlaters woonachtig in Amsterdam.

Untitled1

Bron: VSV verkenner

Hoe kunnen we deze cijfers verder terug dringen en deze jongeren bij de les houden? Ideeën om dit aan te pakken? Kom dan naar de stadsconferentie Geen Gezeik, Alle Jongeren Gelijk op dinsdag 24 november en registreer je hier voor de deelsessie school.