Leven in 2020 – Nieuwe verbindingen leggen bij het Kennisnetwerk Amsterdam

 

header

Je bent jong en je wilt wat! Of is het ‘je bent jong maar je wilt wat’? Welke kansen en mogelijkheden heb je als jonge Amsterdammer? Tijdens de stadsconferentie ‘Leven in 2020’ kwam ook het onderwerp ‘Jong in Amsterdam’ aan bod. De stad heeft voor tieners en twintigers vele mogelijkheden, maar beperkingen in het vastgoed. Jonge Amsterdammers die hun vleugels uit willen slaan, sluiten aan in een ellenlange rij van andere woningzoekenden. De huizenprijzen rijzen de pan uit, zeker binnen de ring en bij de sociale woningbouw wordt voorrang verleend aan vele andere groepen, behalve de ‘gewone’ jonge Amsterdammer.

Kamers met Kansen is een project voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar die in een onveilige thuissituatie leven, ‘klappen’ en daardoor moeilijkheden hebben hun schoolgang vol te houden. Kamers met Kansen biedt hen een kamer en coaching om ze na gemiddeld anderhalf jaar weer op de rit te helpen en voldoende zelfredzaam te maken voor een zelfstandig bestaan. Als teamleider van dit project zie ik een hoop jongeren opbloeien en aan het einde van de rit vol positieve energie de toekomst tegemoet gaan. Zij hebben weer perspectief. Zij maken de stap die zij niet eerder hadden verwacht te maken: Onder de onveilige vleugels van ouders vandaan richting een zelfredzaam, zelfstandig bestaan.

Maar dan? Net als zo veel andere jonge Amsterdammers lopen ‘onze’ jongeren tegen hetzelfde probleem aan van een ramvaste woningmarkt. En dan heb ik het niet over de huizen met tuinen en een carport; het huis waar je oud in kan worden met je geliefde. Dat is niet realistisch. En ook niet nodig als je 30- bent. Tijdelijkheid hoort bij de leeftijd. Jongeren lijken, flexibel als ze zijn, gewend aan de onzekerheid van de toekomst wanneer het gaat om hun professionele en wooncarrière. Vijf jaar is in hun perspectief een kwart van een mensenleven.

Leon Bobbe, bestuurder van woningbouwcorporatie De Key, sprak tijdens de Stadsconferentie over tijdelijke behuizing van jonge Amsterdammers. De Key biedt ruimte voor starters op de woningmarkt: een kamer of studio binnen de ring voor vijf jaar. Ja! die zelfde vijf jaar, dat kwart mensenleven! Bobbe kreeg uit de zaal het commentaar dat het een zoveelste tijdelijk aanbod is en dat het geen zoden aan de dijk zet. Terwijl ik denk: Hij had het ook niet kunnen doen… En zoals gezegd, in tegenstelling tot het perspectief van veel toehoorders uit de zaal is vijf jaar een gigantisch lange tijd voor jonge mensen.

In gesprek met Leon na de conferentie beloofden we elkaar verder te denken over de mogelijkheden voor huisvesting van jonge Amsterdammers en maakte hij al gauw een afspraak met de bestuurder van Combiwel. Het lijkt erop dat uit deze samenwerking een mooi project gaat komen met maatschappelijke meerwaarde. Daar is het Kennisnetwerk Amsterdam voor: Het begint met nieuwsgierigheid en kennisdeling en eindigt met verbindingen en een mooier, gezonder Amsterdam. In het geval van dit voorbeeld met een jong Amsterdam met meer kansen. Om te beginnen meer Kamers met Kansen. Huizen met Kansen blijft een ijdel streven. Wellicht buiten de ring. Want laten we alsjeblieft wel realistisch blijven. Wanneer je wat zon in je tuin wilt, moet je echt wat verder de provincie in. En, last but not least, blijf de mensen die het betreft vragen naar hun perspectief. Vijf jaar is voor een twintigjarige een andere tijdspanne dan voor een vijftigjarige.

Tot over vijf jaar! See you in 2020.

Roos Marijn Kok

 

* Roos Marijn Kok is teamleider Kamers met Kansen en projectleider buurteconomie bij Combiwel. Daarnaast is Roos Marijn lid van de programmacommissie van het Kennisnetwerk Amsterdam.