Verslag

De Vierde Dinsdag van September

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

VierdeDinsdagSeptember22

Op uitnodiging van het Kennisnetwerk Amsterdam waren Bert Halm (bestuursvoorzitter van Woningstichting Eigen Haard), Gert-Jan Cornel (directeur Participatie & Gezondheid van OSA) en Jeroen Brandenburg (bestuurder FNV) aanwezig om duiding te geven welke implicaties de kabinetsplannen hebben voor wonen, zorgen en werken in Amsterdam. Na de inleiding van de sprekers waren de raadsleden Jan Peternotte (D66), Carolien de Heer (PvdA), Jorrit Nuijens (GroenLinks) en Marianne Poot (VVD) in de gelegenheid om de plannen onder de politieke loep te nemen. Dit alles onder leiding van Sandra Rottenberg.

12045676_520945808063331_270125120766767324_o

Wonen

Bert Halm van Eigen Haard geeft aan dat rondom wonen meerdere problemen tegelijkertijd spelen. Aan de ene kant is er in Amsterdam een enorme behoefte aan woonruimte, zowel sociale huurwoningen als vrije sector. Aan de andere kant zorgt de verhuurdersheffing van het Rijk ervoor dat de middelen die woningcorporaties hebben niet kunnen worden ingezet om te bouwen, maar worden gebruikt om het tekort in de schatkist te dempen. Wat je dan als woningcorporatie kan doen is beperkt. Het is misschien haalbaar, in relatief rustige gebieden met weinig schommelingen in de woningmarkt, om te doen wat nodig is, maar in een dynamische markt als Amsterdam is dit niet haalbaar. Als er niks gebeurt aan het kabinetsbeleid dan zal volgens Bert Halm het aantal sociale huurwoningen door de verhuurdersheffing en de beperkte ruimte voor woningcorporaties, onder de nu gestelde grens terecht komen.

Marianne Poot (VVD) geeft aan dat de minimale sociale voorraad er niet voor niets is en dat de Amsterdamse politiek ervoor wil zorgen dat er niet onder die grens wordt gekomen. Het is wel belangrijk dat er dan vervolgens ook doorstroming plaatsvindt. Die vindt enkel plaats op het moment dat er ook voor het segment boven de sociale huurwoningen genoeg woningen zijn en dat is nu ook niet het geval. Er moet dus meer worden geboekt. Ook Jan Paternotte (D66) geeft aan dat het grootste probleem is dat de woningmarkt vast zit. Maar hij geeft ook aan dat het deels komt omdat de vrije huursector zo klein is, zeker voor woningen tussen de 750 en 1200 euro. Als reactie hierop reageert iemand vanuit de zaal dat het nog nooit zo slecht is geweest voor starters op de woningmarkt en dat er ook naar manieren moet worden gekeken waarop sociale koop en andere inventieve vormen van huur en koop weer kunnen worden gestimuleerd. Carolien de Heer (PvdA) concludeert dat de politieke partijen in Amsterdam het met elkaar eens zijn dat doorstroming van belang is, alleen de manier van aanpak, daar verschillen ze in. Maar het is volgens haar sowieso belangrijk om zo snel mogelijk te gaan werken aan een betere doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt.

Screen Shot 2015-10-14 at 15.02.12

Werken

Namens de FNV neemt Jeroen Brandenburg het woord. Hij geeft aan dat de hij blij is met de groeiende koopkracht, maar teleurgesteld is over de toenemende ongelijkheid tussen diverse groepen. De FNV vindt dat de kloof tussen arm en rijk kleiner moet, maar vindt dat de koopkrachtverdeling van het kabinet hier niet aan bijdraagt en onevenwichtig is. Hoewel de werkloosheid gestaagd afneemt, gaat het niet hard genoeg. 600.000 werklozen, waarvan veel langdurig werkloos zijn,  blijft onaanvaardbaar hoog. Er zou een betere begeleiding vanuit de UWV/DWI nodig zijn.

Wanneer we kijken naar de jeugdwerkloosheid in Amsterdam zien we dat in Osdorp 40% van de jongeren geen werk kan vinden. Jan Paternotte (D66) onderstreept dat werk voor deze groep prioriteit moet hebben. Volgens Jorrit Nuijens (GroenLinks) gaat het over een kwestie van arbeidsverdeling. ‘We’ moeten meer van werkgevers vragen, in een minder vrijblijvend karakter. Carolien de Heer (PvdA) sluit af met een betoog om jeugdwerkloosheid te koppelen aan de haven. Over 10 jaar zal de helft van de arbeidsplekken in de haven vrij komen. Deels door mechanisering maar grotendeels door vergrijzing. Jongeren weten te weinig van de mogelijkheden, er is sprake van een ‘mismatch’. Maar Carolien de Heer voorziet ook dat het imago van de haven verbeterd moet worden.

Gert-Jan Cornel (OSA)

Zorgen

Gert-Jan Cornel (OSA) beschouwt de laatste ontwikkeling op zorg. Natuurlijk zit Amsterdam midden in de grote decentralisaties van de zorg, waarbij de zorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komt te vallen. Hij waarschuwt dat in Amsterdam het gevaar van een ‘projectencarrousel’ op de loer ligt. Waarbij men altijd op zoek is naar iets nieuws of innovatiefs, maar te weinig gericht op borging van goed lopende projecten die reeds voldoende aanwezig zijn in de stad. Het is juist, met alle veranderingen die er al zijn, belangrijk om de beste projecten te verbreden en te horen dat reeds opgedane kennis verder wordt verspreid. Op die manier maak je op een gemakkelijke wijze gebruik van bestaande kennis om zaken te verbeteren en snel te komen tot een betere zorg.

Zowel de raadsleden als vanuit de zaal geven aan dat er nog veel onduidelijkheden en vragen zijn rondom de zorg. De zorg in de wijk klinkt goed, maar betekent ook dat de zorgstructuren wel zo moeten zijn ingericht in de wijken dat er wel ondersteuning is als het fout gaat. Het lijkt nu nog te vaak fout gaan, met meer mensen die op straat belanden, meer problemen achter de voordeur – juist door de decentralisatie. Er moet worden gezorgd voor een goede match tussen decentralisatie en de nieuwe steun die nodig is in de wijk. En er moet voor worden gewaakt dat er niet alsnog een projectencarrousel ontstaat, waarbij nieuw en innovatief belangrijker is dan effectief.

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin