Verslag

Duiden van de verkiezingen

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

De gemeenteraadsverkiezingen hebben een aardschok veroorzaakt in Amsterdam. D66 is veruit de grootste partij van Amsterdam geworden, en de sociaaldemocraten komen wellicht voor het eerst in decennia niet in het College. Onder leiding van dagvoorzitter Sandra Rottenberg inventariseren we wat deze uitkomst betekent voor de sectoren wonen, zorg en werk. Welke zorgen leven er in het maatschappelijk middenveld en welke oplossingen kan een nieuwe coalitie aandragen?

Om de aanwezigen een helder kader te geven, presenteert Jeroen Slot de eerste resultaten van de duiding van de verkiezingen van de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Slot licht toe dat de uitkomst past in de landelijke trend. Wat opvallend is voor Amsterdam in vergelijking met de landelijke uitkomst is dat lokale partijen geen alternatief zijn gebleken, lokale partijen hebben hier relatief weinig stemmen gekregen. Daarnaast is het opvallend dat er een echte tweestrijd is tussen de D66 en de PvdA, in Amsterdam blijven beide partijen groot.

Het onderzoek van O+S richt zich op welke factoren van invloed zijn geweest op deze uitkomst. Slot licht een tipje van de sluier op en vertelt dat er een duidelijke verschuiving is te zien onder de allochtone kiezer. Verder onderzoek van O+S gaat in op de redenen van deze politieke emancipatie. Daarnaast toont Slot ons dat er steeds scherper een patroon kan worden geschetst van waar de kiezers van de verschillende partijen zitten. De verdeling van de stemmen ingevuld in de kaart van Amsterdam toont dat D66 het grootst is binnen de grachten en in Zuid, terwijl Nieuw-West, de Tuinsteden, Noord en Zuidoost voornamelijk rood kleuren. Dat roept aldus Slot de vraag op of de nieuwe coalitie niet vooruit moet gaan lopen op Den Haag door in Amsterdam te kijken naar een samenwerking waarbij je kijkt naar oplossingen in plaats van politieke verschillen?

Sandra Rottenberg neemt de aanwezigen mee in deze vraag, samen met Elise Hermanides (Het Parool) stellen we vast welke oplossingen we nodig hebben op de terreinen zorg, werk en wonen.

Hoe de zorg precies vorm gegeven zal worden is nog erg onduidelijk, dat maakt het moeilijk om hier al tot oplossingen te komen. Hermanides geeft aan dat de lijsttrekkers tijdens de campagne ook voornamelijk hun zorgen uitspraken over de onduidelijkheid rond de op handen zijn veranderingen. Een grote speler waar rekening mee gehouden moet worden is zorgverzekeraar Achmea, die zo blijkt de enige aanbieder is in Amsterdam.

Op het gebied van werk kan lokaal beleid weinig voor elkaar krijgen, aldus Hermanides, er kan slechts op kleine schaal invloed uitgeoefend worden, bijvoorbeeld door ervaringsplaatsen te creëren. Mocht de SP in de coalitie terecht komen dan kan hun plan om door het inzetten van NUON-geld meer banen te behouden en te creëren weer ter sprake komen.

Door de uitkomst van de verkiezingen is op het gebied van wonen mogelijk wel veel verandering te verwachten. De discussie gaat al snel over het afschaffen van de erfpacht, de middenhuren en de rol van corporaties.

Tot slot vraagt Sandra Rottenberg de zaal om een advies uit te brengen aan de formateurs. “Er is nog geen B&W gevormd, dus laten we ze een handje helpen daar op de Stopera. Wie zouden jullie graag op de wethoudersstoel zien?” stelt Rottenberg. Hebben we een praktisch College nodig dat zich richt op oplossingen zoals Slot aangaf of is er politieke twist nodig?

Hermanides gaat in op de huidige situatie waarin D66 in gesprek is met GroenLinks. Er zijn verschillende opties mogelijk om naar toe te werken. In de campagne heeft D66 zich afgezet tegen de macht van de PvdA. Het is dus goed mogelijk dat ze zich richten op de VVD en SP, misschien willen ze een coalitie van vier partijen vormen? Het blijft moeilijk om beleid te maken en vooruit te kijken op het College, zo blijkt deze middag. We komen er toe dat het nieuwe College voornamelijk ruimte moet geven aan het maatschappelijk middenveld. Het middenveld vraagt om een mandaat, geen vechtcollege. Ook zou enige continuïteit in het College, met name op het gebied van zorg waar veel verandering op de agenda staat, gewenst zijn.

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin