Verslag

Bildung in de buurt

Hoe kunnen onderwijs en de buurt elkaar versterken? Dat was de centrale vraag bij de bijeenkomst van het Kennisnetwerk Amsterdam op 28 maart. De locatie: de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam Zuidoost. In twee uur tijd: negen inspirerende sprekers, een zeer actief publiek en minstens drie praktische afspraken.

Verslag: Sara Zieter (14 jaar) en Nies Medema (Jongerenpersbureau Gibraltar en www.jongesla.org)
Foto’s: Sara Zieter

Match
Na de welkomstwoorden van Kennisnetwerkvoorzitter Patrick van Beveren en adjunct-directeur van de school Febe Deug is er meteen al reactie uit de zaal. De dames en heren van Computerbrain geven computerlessen aan ouders en kinderen en willen weten hoe ze een projectplan kunnen schrijven, want dat is nodig om fondsen te werven en kans te maken op geld van het stadsdeel. Christien Kop, medewerker van het Amsterdams Steunpunt Wonen in Zuidoost kan en wil hen helpen. De eerste geslaagde match van de middag, er volgen er meer.

School en webshop
Jolanda Luimes van Basisschool De Keikamp uit Geesteren vertelt wat de schoolwebshop kinderen leert. Jolande Luimes vond het als moeder en ondernemer belangrijk dat de school zelf geld ging verdienen. De kinderen kunnen op diverse niveaus meedoen: ze leren zelf dingen maken.
Daarnaast leren ze onder meer taal (communicatie,  pr en omgaan met de media), rekenen (wat hebben we verkocht en hoeveel brengt het op) en aardrijkskunde (waar worden onze producten gekocht) en natuurlijk het ondernemen.

IMC Weekendschool
Myrthe Hebinck vertelt over de IMC Weekendschool, waar gemotiveerde kinderen uit sociaal-economische achterstandsposities aanvullend onderwijs krijgen. In de zaal ontstaat enige commotie vanwege die term: achterstand. Mensen die wonen of werken in Zuidoost herkennen zichzelf daar niet in. De vraag is of er voldoende rolmodellen voor de klas staan bij de Weekendschool. Steeds meer, antwoordt Hebinck. En ook steeds meer ouders worden erbij betrokken, die langskomen om over hun beroep te vertellen, en niet alleen de ouders die hoger onderwijs hebben gevolgd.

Methodiek OuderbetrokkenheidAntoinette Kat (OSA) en Corina Bouchengour (Combiwel) vertellen over het belang van de ouderbetrokkenheid, onder meer voor signalering en oplossing van problemen. Ze willen graag meer waardering voor deze vorm van participatie en investeren zelf in onderzoek daarnaar.


Computerbrain

Van Computerbrain komt Eunice Botchey, de dochter van de oprichter, kort vertellen hoe de organisatie er steeds meer toe overging van niet alleen volwassenen, maar ook hun kinderen les te geven.  Ze doen dat vooral in Zuidoost. En ze vragen zich af hoe ze daar het beste mee door kunnen gaan.


Behoefte aan continuïteit

We besluiten de paneldiscussie met de hele zaal te voeren en vragen de andere gasten omstebeurt naar voren. De vragen blijven ondertussen komen: Hoe zorgen we voor continuïteit in ons werk als we steeds alleen maar projectsubsidies kunnen aanvragen? Met een duidelijk beleidsplan, is de reactie. En daar kan bijvoorbeeld Christien Kop van het ASW of de mensen van de Wijkaanpak weer behulpzaam bij zijn.

Behoefte aan duidelijke regels
Andere vraag dan: waar is er meer duidelijkheid te vinden over de regels waar je plan moet voldoen om geld te krijgen? Muriël Dalgliesh, portefeuillehouder Onderwijs in Zuidoost wil de normen voor projecten en kwalitatief goed onderwijs zeker bekend maken, maar kan niet garanderen dat met die duidelijke regels ook iedereen geld toegewezen krijgt, die aan die regels voldoet. Dat is de zaal wel duidelijk, er komt immers steeds minder geld. Dat is een van de redenen dat organisaties steeds meer op elkaar aangewezen zijn.

Behoefte aan overzicht
Vanuit het Stadsdeel is vaak helemaal niet duidelijk wat er allemaal aan projecten is, het lijkt nogal een projectenwoud waar geen samenhang in zit. Aynoer Tamay, senior beleidsmedwerker Onderwijs van stadsdeel Zuidoost zou daarin graag verandering zien, evenals haar buurman in de zaal Paul van de Klundert, senior beleidsadviseur Wijkaanpak. Het voorstel om een keer vanuit het stadsdeel een bijeenkomst te organiseren waar alle losse projecten en initiatieven zichzelf kunnen voorstellen en worden voorgelicht, vindt algehele bijval.

Rolmodellen
Mary Tupan, directeur van ECHO, gaat verder in op de vraag naar rolmodellen. ECHO wil iedereen een kans wil geven om te studeren en te werken en werkt samen met universiteiten en scholen. Tupan vindt het daarna van groot belang dat alle studenten die uit de buurt komen en die heel succesvol zijn dat ze het ook laten zien. en dat ze er ook over kunnen schrijven, dat ze voorbeelden kunnen zijn voor anderen.

Samenwerking tussen school en wijk
Bert Runhaar, verbinder bij de Wijkaanpak van het ProjectManagement Bureau mist de lagere scholen op een middag als deze. ‘Er zijn 32 scholen in probleemwijken, ik heb ze alle 32 uitgenodigd, maar er is niemand gekomen. Zij zijn het centrale instituut in de buurt als het gaat over educatie. Niet alleen is de kwaliteit van de onderwijs dus heel belangrijk, maar ook het contact tussen ouders, andere bewoners en organisaties en de scholen. Het is dan ook jammer dat het contact met het Kennisnetwerk er blijkbaar nog te weinig is.’

Maar daarin gaat verandering komen, Bert Runhaar heeft al contact opgenomen hierover met David de Vries, manager bij Urban Management op de HvA en spreekt binnenkort hierover met Johanna de Koff, opleidingsmanager Pedagogiek.