a
Home 5 Stadsgesprekken 5 Toekomst van ouderen in Amsterdam

Stadsgesprek Toekomst van ouderen in Amsterdam

Steeds meer Amsterdammers worden steeds ouder; de zogeheten dubbele vergrijzing. Volgens O&S is het aantal 85-plussers in 2050 verdrievoudigd ten opzichte van nu. Ook stijgt het aantal alleenwonende Amsterdammers en daalt het aantal Amsterdammers dat in een verpleeg- of verzorgingstehuis woont.

Hoe gaan we als stad en als samenleving voor deze oudere en soms kwetsbare Amsterdammers zorgen? De personeelstekorten in de zorg zijn nu al enorm en lopen alleen maar op.

Vanuit verschillende perspectieven gaan we tijdens Stadsgesprek Toekomst van ouderen in Amsterdam op zoek naar mogelijke antwoorden.

Jaap-Willem de Wit (eindverantwoordelijk wijkzorg bij Amstelring) komt vertellen over de zorginnovaties waar zij mee bezig zijn. Deniece Hanse, programmaleider Ouderenhuisvesting- Langer thuis van stichting !Woon deelt haar kennis op het gebied van ouderenhuisvesting, Katinka Rademaker, teamleider Verpleegkunde bij hogeschool Inholland heeft zicht op de ontwikkelingen van de instroom en doorstroom van studenten in de zorg. Ingrid Reetz, wooncoach bij Ymere vertelt over het perspectief van oudere huurders.

Daarnaast brengt Rosa Kreiter (Markant) het perspectief van de mantelzorger en Alexander Regeling (Humanitas) dat van de vrijwilliger.

 

Meld je aan

   

   

  (Werk je bij de gemeente Amsterdam? Dan kan aanmelden via Internet Explorer een foutmelding geven. Gebruik in dat geval een andere browser, je telefoon of stuur een mail naar info@kennisnetwerk-amsterdam.nl.)

   

  Praat mee

  Donderdag 11 juli 2024

  Start 16.00 uur, einde 17.30 uur

  Jungle Amsterdam, Tweede van Swindenstraat 26, Amsterdam-Oost

  SPREKERS

  Jaap-Willem de Wit, Amstelring

  Katinka Rademaker, teamleider Verpleegkunde bij hogeschool Inholland

  Deniece Hanse, programmaleider Ouderenhuisvesting- Langer thuis van stichting !Woon

  Roza Kreiter, Markant

  Alexander Regeling, Humanitas

  Deniece Hanse, programmaleider Ouderenhuisvesting- Langer thuis van stichting !Woon

  Ingrid Reetz, wooncoach bij Ymere