a
Home 5 Stadsgesprekken 5 Menselijk armoedebeleid

donderdag 24 juni 2021 | 16.00

Kijk het Stadsgesprek terug via deze link.

Leven in armoede betekent dat een goede woning, goed eten of goede kleding nooit vanzelfsprekend zijn. Leven in armoede heeft ook consequenties voor toegang tot onderwijs, kansen op de arbeidsmarkt en gezondheid. In Amsterdam leeft één op de vijf huishoudens in armoede. Naast de gemeente Amsterdam en de Rijksoverheid zijn veel andere organisaties actief op het gebied van armoede: van kerk en moskee tot schuldhulpverlening en voedselbank.

In de programmareeks ’de menselijk maat’ nemen we op donderdag 24 juni het armoedebeleid onder de loep. Hoe ziet armoedebeleid met de menselijke maat eruit? Hoe zou die praktijk anders zijn dan het beleid van nu? Welke praktische zaken kunnen we zelf in Amsterdam regelen met elkaar?

We spreken daarover met onder andere Jurenne Hooi, voormalig directeur van MaDi Zuidoost en al decennia expert op het gebied van armoede en schulden. Ook te gast zijn Amma Asante, voorzitter van de Landelijke CliëntenRaad en Jurre van de Kamp van Stichting Samen Is Niet Alleen, die mensen in armoede in Amsterdam ondersteunen en Nel Winkel, programmamanager bij WPI van de gemeente Amsterdam.

Kijk het Stadsgesprek terug via deze link.

 

Praat mee

Donderdag 24 juni 2021
Start 16.00 uur, einde 17.30 uur
De bijeenkomst vindt online plaats, via Zoom.

Sprekers

Jurenne Hooi, voormalig directeur van MaDi Zuidoost

Amma Assante, voorzitter van de Landelijke CliëntenRaad

Nel Winkel, programmamanager bij WPI van de gemeente Amsterdam

Jurre van der Kamp, Stichting Samen Is Niet Alleen