a
Home 5 Stadsgesprekken 5 Leefbare bouwwoede

donderdag 1 april 2021 | 16.00

De krapte op de Amsterdamse woningmarkt is enorm. De komende jaren worden dan ook tienduizenden huizen gebouwd; in 2040 moeten 70.000 nieuwe woningen zijn gerealiseerd. Ter vergelijking: de oorspronkelijke Bijlmermeer zou 40.000 woningen krijgen.

Deze nieuwe woningen worden deels gerealiseerd in compleet nieuwe wijken zoals Haven-Stad en de Sluisbuurt. Deels worden ook bedrijventerreinen en winkels verbouwd tot woningen.

Hoe kunnen we deze bouwwoede gebruiken om Amsterdam weer een stad voor iedereen te maken? Hoe zorgen we voor wonen met een menselijk gezicht, in leefbare buurten waar plek is voor alle Amsterdammers? Brengen nieuwe buurten ook een nieuwe wijkaanpak met zich mee?

We trappen het Stadsgesprek af met econoom en stedelijk strateeg Najah Aouaki enĀ  Hester van Buren, voorzitter van de Raad van Bestuur van Woningstichting Rochdale. Hierna duiken we praktijk van alledag in met stadssocioloog Charlot Schans van publiek ontwikkelaar Stipo en met Liesbeth van der Schaar, gebiedsmakelaar in Amsterdam-West.

Centrale vraag: welke aanpak is nodig om te komen tot leefbare nieuwe wijken en wat kunnen we daarin als buurtprofessionals zelf betekenen?

KIJK TERUG!

Praat mee

Donderdag 01 april 2021
Start 16.00 uur, einde 17.30 uur
De bijeenkomst vindt online plaats, via Zoom.

Najah Aouaki, econoom en stedelijk strateeg

Hester van Buren, voorzitter Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale

Charlot Schans, stadssocioloog en adivseur van publiek ontwikkelaar Stipo

Liesbeth van der Schaar, gebiedsmakelaar in West