a
Home 5 Stadsgesprekken 5 Innovatief verantwoorden

In Amsterdam gebeurt een heleboel goeds met publiek geld. Jongerenwerkers trekken de buurt in, budgettrainingen worden verzorgd, de jeugdzorg komt in actie, energieprojecten worden uitgerold en nog veel meer. De gemeente Amsterdam financiert een groot deel hiervan via aanbestedingen, opdrachten en subsidies. Uiteindelijk moet over al dit geld verantwoording worden afgelegd aan de gemeenteraad. Vanuit het veld wordt aangegeven dat de verantwoording veel administratieve lasten met zich meebrengt.

Tijdens het Stadsgesprek Innovatieve verantwoording gaan we met elkaar op zoek naar betekenisvolle manieren van verantwoording in het sociaal en leefbaarheidsdomein. In de vorm van een werksessie willen we best en worst practices inventariseren en op basis daarvan komen tot voorstellen voor een verantwoording die ertoe doet én werkbaar is voor zowel gemeente als de partijen in het veld. Dat is uiteraard niet gemakkelijk – want dan zou ’t al de praktijk zijn.

Te gast zijn in ieder geval Sjoukje Alta, stedelijk directeur Gebiedsgericht Werken en Stadsbeheer bij de gemeente Amsterdam, Cees van der Wal, bestuurder van MEE NL en Jan Dirk Pruim, oud-griffier van de gemeenteraad van Almere.

 

   

  Praat mee

  Dinsdag 21 september 2021

  Start 16.00 uur, einde 17.30 uur

  Montessori Lyceum Oost, Polderweg 3 in Oost

  Mocht blijken dat live onverhoopt niet mogelijk is, dan keren we weer terug naar Zoom.

  Sprekers

  Sjoukje Alta, stedelijk directeur Gebiedsgericht Werken en Stadsbeheer bij de gemeente Amsterdam

  Cees van der Wal, bestuurder van MEE NL

  Jan Dirk Pruim, oud-griffier van de gemeenteraad van Almere