a
Home 5 Stadsgesprekken 5 Dubbele vergrijzing

Nederland vergrijst in rap tempo. Er is zelfs sprake van dubbele vergrijzing: het aantal ouderen wordt groter én de gemiddelde leeftijd stijgt doordat ouderen steeds ouder worden. Dit heeft gevolgen voor onder andere de arbeids- en woningmarkt. Ook in Amsterdam.

Tijdens Stadsgesprek Dubbele vergrijzing verkennen we de positieve kanten van vergrijzing. Hoe kant het enorme potentieel aan ’jonge ouderen’ worden ingezet voor de samenleving? Welke mogelijkheden tot zelforganisatie zijn er voor ouderen, zodat zij langer zelfredzaam blijven? Hoe kan solidariteit ontstaan tussen verschillende generaties?

Hoogleraar Henk Nies (Organisatie en beleid van zorg, VU) is zelf nét met pensioen en neemt ons mee in zijn gedachten over de culturele aspecten van dubbele vergrijzing. Hoe kunnen buurtprofessionals bijvoorbeeld jongere ouderen activeren?

Verder is er ook ruimte voor best practices hoe ouderen hun toekomst zelf goed kunnen organiseren. Zo zal vanuit de Kenniskring Zorg en Wonen van de Stadsdorpen Marjan Stomph over hun ervaringen komen vertellen. Vanuit het Ben Sajetcentrum komt Ludo Glimmerveen spreken over Proeftuin rondom d’Oude Raai, een samenwerking met Cordaan, Combiwel en bewonersorganisaties uit de buurt.

Meld je aan

   

  (Werk je bij de gemeente Amsterdam? Dan kan aanmelden via Internet Explorer een foutmelding geven. Gebruik in dat geval een andere browser, je telefoon of stuur een mail naar info@kennisnetwerk-amsterdam.nl.)

   

  Praat mee

  Donderdag 21 september 2023

  Start 16.00 uur, einde 17.30 uur

  Dr. Sarphatihuis, Roetersstraat 2, Amsterdam

  SPREKERS

  Emeritus hoogleraar Henk Nies, VU

  Marjan Stomph, Kenniskring Zorg en Wonen van de Stadsdorpen

  Ludo Glimmerveen, Ben Sajetcentrum