a
Home 5 Stadsgesprekken 5 Buitengesloten door het systeem

Nederland is slim ingericht voor de 95% van de gezinnen met wie niks aan de hand is. Voor hen werkt de overheid slim, simpel en doelgericht. Voor de resterende 5%, met veelal multi-problematiek, is het anders. Voor hen werkt de overheid niet en ontstaat een ondoorgrondelijke kluwen van regels, loketten en behandelaars. Zij hebben behoefte aan een maatwerk aanpak, maar in een maatschappelijk domein waar de menselijke maat veelal ontbreekt vissen zij achter het net.

Tijdens Stadsgesprek ’Buitengesloten door het systeem’ maken we inzichtelijk waar het systeem stokt en voor wie het stokt. Ook gaan we met elkaar op zoek naar praktische oplossingen hoe professionals in de praktijk de menselijke maat kunnen bieden.

    Praat mee

    Dinsdag 12 oktober 2021

    Start 16.00 uur, einde 17.30 uur

    Montessori Lyceum Oost, Polderweg 3 in Oost

    Mocht blijken dat live onverhoopt niet mogelijk is, dan keren we weer terug naar Zoom.