a
Home 5 Stadsgesprekken

donderdag 1 april 2021 | 16.00

STADSGESPREK wonen met een menselijk gezicht

De krapte op de Amsterdamse woningmarkt is enorm. De komende jaren worden dan ook tienduizenden huizen gebouwd.

Hoe zorgen we dat ondanks – of juist dankzij! – deze bouwwoede de leefbaarheid op peil blijft? Met o.a. Hester van Buren, bestuurder van Rochdale.

donderdag 4 maart 2021 | 16.00

STADSGESPREK van wantrouwen naar vertrouwen

De Toeslagenaffaire, protesten en rellen in het land, aardbevingen in Groningen: zomaar enkele voorbeelden dat ‘de overheid’ soms meer wantrouwen opwerkt dan vertrouwen. Met o.a. Ombudsman Metropool Amsterdam Arre Zuurmond en Karin Boudwijns, regiodirecteur HVO Querido.

geweest: 10 december 2020

STADSGESPREK BEWONERS WETEN HET BETER

Amsterdammers worden uitgedaagd hun eigen ideeën voor de stad in de praktijk te brengen. Denk aan right to challenge, buurtrechten, buurtbudgetten en fearless city. 

2021

04 maart Van wantrouwen naar vertrouwen
01 april Wonen met een menselijk gezicht
29 april Kansenongelijkheid en het onderwijs
27 mei Voorbij de KPIs
24 juni Menselijk armoedebeleid
23 september Multiprobleemgezinnen en de buurt
28 oktober Buurtteams een half jaar later
25 november Samenwerken in de buurt

2020