a
Home 5 Stadsgesprekken

donderdag 24 juni 2021 | 16.00

STADSGESPREK menselijk armoedebeleid

Leven in armoede betekent dat een goede woning, goed eten of goede kleding nooit vanzelfsprekend zijn. Hoe ziet armoedebeleid met de menselijke maat eruit? Hoe zou die praktijk anders zijn dan het beleid van nu? Welke praktische zaken kunnen we zelf in Amsterdam regelen met elkaar? Met Jurenne Hooi (voormalig directeur van MaDi Zuidoost), Amma Asante (voorzitter van de Landelijke CliëntenRaad), Nel Winkel (programmamanager Meedoen Werkt van de gemeente Amsterdam) en Jurre van de Kamp van Stichting Samen Is Niet Alleen.

Geeweest: 20 mei 2021 | 16.00

STADSGESPREK onderwijskansen: de kracht van de buurt

Goed onderwijs is essentieel voor de kansen van een kind in de samenleving. Maar een school kan het niet alleen. Hoe kunnen school, ouders en buurt gezamenlijk zorgen voor zoveel mogelijk gelijke kansen voor alle Amsterdammers? Met onder meer Sarah Sylbing, regisseur van Klassen, Amsterdammers van het jaar Adbelhamid Idrissi (Studiezalen) en Kurano Bigiman (ir. Lely Lyceum) en docent Faruk Kocaoglu (HLW).

GEWEEST: 1 april 2021

STADSGESPREK Leefbare bouwwoede

De krapte op de Amsterdamse woningmarkt is enorm. De komende jaren worden dan ook tienduizenden huizen gebouwd. Hoe kunnen we deze bouwopgave gebruiken om van Amsterdam weer een stad voor iedereen te maken?

Met econoom Najah Aouaki, Hester van Buren van Rochdale, Charlot Schans van publiek ontwikkelaar Stipo en Liesbeth van der Schaar, gebiedsmakelaar in West.