a
Home 5 Stadsgesprekken

dinsdag 12 oktober 2021 | 16.00

STADSGESPREK Buitengesloten door het systeem

Nederland is slim ingericht voor de 95% van de gezinnen met wie niks aan de hand is. Voor hen werkt de overheid slim, simpel en doelgericht. Voor de resterende 5%, met veelal multi-problematiek, is het anders. Voor hen werkt de overheid niet en ontstaat een ondoorgrondelijke kluwen van regels, loketten en behandelaars.

Waar stokt het systeem? En voor wie? We gaan met elkaar op zoek naar praktische oplossingen. Hoe kunnen professionals in de praktijk de menselijke maat bieden?

dinsdag 21 september 2021 | 16.00

STADSGESPREK Innovatief verantwoorden

In Amsterdam gebeurt een heleboel goeds met publiek geld. Tijdens het Stadsgesprek Innovatieve verantwoording gaan we met elkaar op zoek naar betekenisvolle manieren van verantwoording in het sociaal en leefbaarheidsdomein.

Te gast zijn Sjoukje Alta, stedelijk directeur Gebiedsgericht Werken en Stadsbeheer bij de gemeente Amsterdam, Cees van der Wal, bestuurder van MEE NL en Jan Dirk Pruim, oud-griffier van de gemeenteraad van Almere.

Geweest: 24 juni 2021 | 16.00

STADSGESPREK menselijk armoedebeleid

Leven in armoede betekent dat een goede woning, goed eten of goede kleding nooit vanzelfsprekend zijn. Hoe ziet armoedebeleid met de menselijke maat eruit? Hoe zou die praktijk anders zijn dan het beleid van nu? Welke praktische zaken kunnen we zelf in Amsterdam regelen met elkaar? Met Jurenne Hooi (voormalig directeur van MaDi Zuidoost), Amma Asante (voorzitter van de Landelijke CliëntenRaad), Nel Winkel (programmamanager Meedoen Werkt van de gemeente Amsterdam) en Jurre van de Kamp van Stichting Samen Is Niet Alleen.