Wie zijn wij?

Bestuur

Het Kennisnetwerk Amsterdam is een stichting. Het bestuur wordt gevormd uit vertegenwoordigers van de donateurs en anderen met voor het Kennisnetwerk Amsterdam relevante kennis en ervaring. Kerntaken van het bestuur zijn het vaststellen van het jaarplan, de begroting en de jaarrekening, het aansturen van het programmabureau (tweemaal 0,2 fte voor de praktische uitvoering van het programma), de positionering van de stichting, het vertegenwoordigen van de stichting naar derden en het uitbreiden van het netwerk van betrokkenen.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Programmacommissie

Het jaarprogamma wordt vormgegeven door een programmacommissie. Deze bestaat uit aandeelhouders, maar ook ad hoc initiatieven of partnerships zijn mogelijk. Ook gaat het programmabureau bij de aandeelhouders actief na aan welke onderwerpen en inzichten behoefte is.

De programmacommissie bestaat op dit moment uit:

Programmabureau

Daarnaast is er een bescheiden programmabureau voor de praktische uitvoering van het programma, bestaande uit Petra Modderkolk en Pieter De Stefano.