Achtergrond

Het Kennisnetwerk Amsterdam verbindt mensen en partijen uit het maatschappelijk middenveld van Amsterdam op inspirerende wijze en belicht actuele onderwerpen. Dat doen we door bijeenkomsten te organiseren en publicaties uit te brengen.

Ons netwerk bestaat uit Amsterdamse woningcorporaties, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, stadsdelen, ondernemingen en gemeentelijke diensten.

Activiteiten
Het Kennisnetwerk organiseert acht keer per jaar een activiteit die gericht is op praktische oplossingen en nieuwe coalities rondom de Amsterdamse wijk. Ons doel is om deelnemers te wapenen met kennis en kunde om zo hun werk in de Amsterdamse buurten effectiever te maken. De activiteiten lopen uiteen van debatten, symposia, lezingen, workshops en masterclasses.

Tijdens de activiteiten zijn zeer verschillende professionals en geïnteresseerden aanwezig uit verschillende sectoren zoals wonen, zorg, welzijn, overheid, onderwijs en ordehandhaving.

Daarnaast brengt het Kennisnetwerk met regelmaat publicaties uit waarin nieuwe onderzoeken en discussies worden gepresenteerd. Eerder brachten we de opiniërende bundel Discussies over de stad, en de onderzoeken Samen werken aan de buurt en Duurzaamheidcoalities buiten Amsterdam uit. Hiermee draagt het Kennisnetwerk bij aan kennisontwikkeling en zoekt het naar initiatieven die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor de stad Amsterdam.