Over ons

Het Kennisnetwerk Amsterdam verbindt mensen en partijen uit het maatschappelijk middenveld van Amsterdam op inspirerende wijze en belicht actuele onderwerpen. Ons netwerk bestaat uit Amsterdamse woningcorporaties, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, stadsdelen, ondernemingen en gemeentelijke diensten. Lees verder over de activiteiten en achtergrond van Kennisnetwerk Amsterdam.

Het bestuur wordt gevormd uit vertegenwoordigers van de aandeelhouders. Een programmacommissie is verantwoordelijk voor het programma. Voor de uitvoering van het programma is er een bescheiden programmabureau. Lees verder over de mensen achter het Kennisnetwerk Amsterdam.

Het Kennisnetwerk Amsterdam is een stichting met donateurs – aandeelhouders of leden genoemd (dit betreft dus geen aandeelhouders in de zin van een vennootschap). Als aandeelhouder bepaalt u mee hoe het programma eruit komt te zien. Bekijk wie onze leden zijn en hoe uw organisatie lid wordt.