a
Home 5 Over Ons

OVER KENNISNETWERK AMSTERDAM

Kennisnetwerk Amsterdam organiseert Stadsgesprekken om Amsterdamse wijkprofessionals te verbinden en te inspireren. Zo maken we het werken in de Amsterdamse buurten effectiever.

Het bestuur wordt gevormd uit vertegenwoordigers van de aandeelhouders. Een programmacommissie is verantwoordelijk voor het programma. Voor de uitvoering van het programma is er een bescheiden programmabureau.

Het Kennisnetwerk Amsterdam is een stichting met donateurs – aandeelhouders genoemd (dit betreft dus geen aandeelhouders in de zin van een vennootschap). Als aandeelhouder bepaal je mede hoe het programma eruit komt te zien. Bekijk wie onze leden zijn en hoe je organisatie lid wordt.

 

Bestuur

Kennisnetwerk Amsterdam is een stichting. Het bestuur wordt gevormd uit vertegenwoordigers van de donateurs en anderen met voor het Kennisnetwerk Amsterdam relevante kennis en ervaring. Kerntaken van het bestuur zijn het vaststellen van het jaarplan, de begroting en de jaarrekening, het aansturen van het programmabureau (tweemaal 0,2 fte voor de praktische uitvoering van het programma), de positionering van de stichting, het vertegenwoordigen van de stichting naar derden en het uitbreiden van het netwerk van betrokkenen.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

  • Alle van Steenis, bestuurder Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, voorzitter
  • Simone Crok, programmamanager Aanpak Arbeidsmarktdiscriminatie, gemeente Amsterdam, penningmeester
  • Evert Bartlema, directeur-bestuurder Stichting !WOON
  • Sjoukje Alta, stedelijk directeur cluster Stadsbeheer, Gemeente Amsterdam
  • Hans Wijnands, bestuurder De Regenboog Groep
  • Bas van Spréw, domeindirecteur Creative Business, Hogeschool Inholland

Programmacommissie

Het jaarprogamma wordt vormgegeven door een programmacommissie. Deze bestaat uit aandeelhouders, maar ook ad hoc initiatieven of partnerships zijn mogelijk. Ook gaat het programmabureau bij de aandeelhouders actief na aan welke onderwerpen en inzichten behoefte is.

De programmacommissie bestaat op dit moment uit:

Programmabureau

Daarnaast is er een programmabureau voor de uitvoering van het programma, bestaande uit Evelien Hoekstra en Pieter De Stefano.