a

Ontmoet, bevraag en inspireer

Kennisnetwerk Amsterdam verbindt en inspireert Amsterdamse buurtprofessionals rondom actuele onderwerpen, om zo het werken in de wijk beter en gemakkelijker te maken.

Stadsgesprek  Een vuist tegen jeugdcriminaliteit

Twee procent van de Amsterdamse jongeren dreigt af te glijden naar de zware misdaad, aldus lector Jan-Dirk de Jong in Het Parool. Kenmerkend aan deze jongeren is een nare mix van aanwezige risicofactoren: huisgelijk geweld, schulden, verstandelijke beperkingen. Onder invloed van grof geld en drugs escaleren jongeren steeds vaker en sneller tot het plegen van ernstige (gewelds)misdrijven.

Waar lopen buurtprofessionals tegenaan met deze moeilijk bereikbare jongeren? Wat hebben jongerenwerkers nodig zodat deze doelgroep niet in de harde criminaliteit terecht komt? Hoe moet de samenwerking van alle partners, zoals wijkagent, straatwerker, docent, gezinsvoogd en schuldhulpverlener, in de buurt eruit zien? Vertrouwen in elkaar als professional is daarbij essentieel. Tijdens het Stadsgesprek bespreken we met elkaar hoe we een vuist tegen harde jeugdcriminaliteit kunnen maken.

Lector Jan-Dirk de Jong (Hogeschool Leiden) vertelt over zijn onderzoek naar de harde Amsterdamse jeugdcriminaliteit. Met Robin de Bood (bestuurder perMens) en stadsdeelbestuurder Lotte Terwel gaan we dieper in op wat nodig is in de strijd tegen jeugdcriminaliteit.

Stadsgesprekken 2023

 

23 februari Een vuist tegen jeugdcriminaliteit
30 maart Stadsgesprek 2
11 mei Stadsgesprek 3
15 juni Stadsgesprek 4
13 juli Stadsgesprek 5
21 september Stadsgesprek 6
02 november Stadsgesprek 7
14 december Stadsgesprek 8

Stadsgesprekken

Kennisnetwerk Amsterdam organiseert maandelijks Stadsgesprekken die gericht zijn op praktische oplossingen en nieuwe coalities rondom de Amsterdamse wijk. Ons doel is om Amsterdamse buurtprofessionals te wapenen met kennis en kunde, zodat zij hun werk in de Amsterdamse buurten nog beter kunnen uitvoeren.