a

Ontmoet, bevraag en inspireer

Kennisnetwerk Amsterdam verbindt en inspireert Amsterdamse buurtprofessionals rondom actuele onderwerpen, om zo het werken in de wijk beter en gemakkelijker te maken.

Stadsgesprek SOEVEREINEN IN AMSTERDAM

In Nederland zijn naar schatting tienduizend personen die het soevereine gedachtegoed aanhangen; zo ook in Amsterdam. Aanhangers verklaren zich onafhankelijk van de Nederlandse Staat. Zij ontkennen de legitimiteit van de overheid, keren zich af van democratische instituties en onttrekken zich aan wet- en regelgeving. Vaak liggen complottheorieën hieraan ten grondslag; wat door corona is versterkt.

Het afkeren van de rechtsstaat kan leiden tot tal van problemen. Huur wordt niet meer betaald en schulden bouwen op. Gezondheidsproblemen ontstaan doordat men geen gebruik maakt van zorg en kinderen worden onttrokken aan de leerplicht.

Een klein aantal soevereinen gedraagt zich daarnaast ook vijandig tegen buurtprofessionals of ambtenaren en kunnen zelfs overgaan tot geweld.

Tijdens het Stadsgesprek Soevereinen in Amsterdam gaan we na wat het gedachtegoed is en welke uitingsvormen en signalen er zijn. Wat is het handelingsperspectief wanneer je als buurtprofessional hiermee te maken krijgt? Ook gaan we in gesprek over eigen ervaringen en samenwerkingen in de stad.

Met o.a. een inleiding door de gemeente Amsterdam.

Stadsgesprekken 2024

29 feb Preventie jeugdcriminaliteit
2 april Buurtgevoel in nieuwe wijken
16 mei Mensenhandel in beeld
13 juni Toeslagenschandaal – op weg naar herstel
11 juli Toekomst van ouderen in Amsterdam
19 sep Soevereinen in Amsterdam

Stadsgesprekken

Kennisnetwerk Amsterdam organiseert maandelijks Stadsgesprekken die gericht zijn op praktische oplossingen en nieuwe coalities rondom de Amsterdamse wijk. Ons doel is om Amsterdamse buurtprofessionals te wapenen met kennis en kunde, zodat zij hun werk in de Amsterdamse buurten nog beter kunnen uitvoeren.