a

Ontmoet, BEVRAAG en inspireer

Kennisnetwerk Amsterdam verbindt en inspireert Amsterdamse buurtprofessionals rondom actuele onderwerpen, om zo het werken in de wijk beter en gemakkelijker te maken.

DO 4  maart 2021 | 16.00

STADSGESPREK VAN WANTROUWEN NAAR VERTROUWEN

Dit jaar organiseert Kennisnetwerk Amsterdam een reeks Stadsgesprekken over ‘de menselijke maat’. Na decennia van efficiency-denken in het publieke domein lijkt de maat nu vol. Professionals in het publieke domein én bewoners snakken naar de menselijke maat: geen afvinklijstjes of ingewikkelde aanbestedingen, geen management-lingo die nietszeggend is in de praktijk van alledag.

Het eerste Stadsgesprek van het jaar gaat over de vraag hoe we het vertrouwen in de overheid weer kunnen herstellen. De Toeslagenaffaire, protesten en rellen in het land, aardbevingen in Groningen: zomaar enkele voorbeelden dat ‘de overheid’ soms meer wantrouwen opwerkt dan vertrouwen. In de frontlinie hiervan staan professionals van gemeenten, van woningcorporaties en welzijnsorganisaties, die dagelijks dit wantrouwen meemaken en het kwade ten goede moeten keren.

Met de Ombudsman Metropool Amsterdam Arre Zuurmond, Karin Boudewijns, regiodirecteur HVO Querido en Nellie Plemper van het Maatwerk Ontwikkelteam WPI, gemeente Amsterdam.

Stadsgesprekken 2021: De menselijke maat

 

04 maart Van wantrouwen naar vertrouwen
01 april Wonen met een menselijk gezicht
29 april Kansenongelijkheid en het onderwijs
27 mei Voorbij de KPIs
24 juni Menselijk armoedebeleid
23 september Multiprobleemgezinnen en de buurt
28 oktober Buurtteams: een half jaar later
25 november

Samenwerken in de buurt

Stadsgesprekken

Kennisnetwerk Amsterdam organiseert maandelijks Stadsgesprekken die gericht zijn op praktische oplossingen en nieuwe coalities rondom de Amsterdamse wijk. Ons doel is om Amsterdamse buurtprofessionals te wapenen met kennis en kunde, zodat zij hun werk in de Amsterdamse buurten nog beter kunnen uitvoeren.