a

Ontmoet, BEVRAAG en inspireer

Kennisnetwerk Amsterdam verbindt en inspireert Amsterdamse buurtprofessionals rondom actuele onderwerpen, om zo het werken in de wijk beter en gemakkelijker te maken.

DO 24 juni 2021 | 16.00

STADSGESPREK  Menselijk armoedebeleid

Leven in armoede betekent dat een goede woning, goed eten of goede kleding nooit vanzelfsprekend zijn. Leven in armoede heeft ook consequenties voor toegang tot onderwijs, kansen op de arbeidsmarkt en gezondheid. In Amsterdam leeft één op de vijf huishoudens in armoede. Naast de gemeente Amsterdam en de Rijksoverheid zijn veel andere organisaties actief op het gebied van armoede: van kerk en moskee tot schuldhulpverlening en voedselbank.

In de programmareeks ’de menselijk maat’ nemen we op donderdag 24 juni het armoedebeleid onder de loep. Hoe ziet armoedebeleid met de menselijke maat eruit? Hoe zou die praktijk anders zijn dan het beleid van nu? Welke praktische zaken kunnen we zelf in Amsterdam regelen met elkaar?

We spreken daarover met onder andere Jurenne Hooi, voormalig directeur van MaDi Zuidoost en al decennia expert op het gebied van armoede en schulden. Ook te gast zijn Amma Asante, voorzitter van de Landelijke CliëntenRaad, Nel Winkel, programmamanager Meedoen Werkt van de gemeente en Jurre van de Kamp van Stichting Samen Is Niet Alleen, die mensen in armoede in Amsterdam ondersteunen.

Stadsgesprekken 2021: De menselijke maat

 

04 maart Van wantrouwen naar vertrouwen
01 april Leefbare bouwwoede
20 mei Onderwijskansen
24 juni Menselijk armoedebeleid
16 september Voorbij de KPIs
12 oktober Multiprobleemgezinnen en de buurt
11 november Buurtteams: een half jaar later
09 december Samenwerken in de buurt

Stadsgesprekken

Kennisnetwerk Amsterdam organiseert maandelijks Stadsgesprekken die gericht zijn op praktische oplossingen en nieuwe coalities rondom de Amsterdamse wijk. Ons doel is om Amsterdamse buurtprofessionals te wapenen met kennis en kunde, zodat zij hun werk in de Amsterdamse buurten nog beter kunnen uitvoeren.