a

Ontmoet, BEVRAAG en inspireer

Kennisnetwerk Amsterdam verbindt en inspireert Amsterdamse buurtprofessionals rondom actuele onderwerpen, om zo het werken in de wijk beter en gemakkelijker te maken.

DI 21 september 2021 | 16.00

STADSGESPREK  Innovatief verantwoorden

In Amsterdam gebeurt een heleboel goeds met publiek geld. Jongerenwerkers trekken de buurt in, budgettrainingen worden verzorgd, de jeugdzorg komt in actie, energieprojecten worden uitgerold en nog veel meer. De gemeente Amsterdam financiert een groot deel hiervan via aanbestedingen, opdrachten en subsidies. Uiteindelijk moet over al dit geld verantwoording worden afgelegd aan de gemeenteraad. Vanuit het veld wordt aangegeven dat de verantwoording veel administratieve lasten met zich meebrengt.

Tijdens het Stadsgesprek Innovatieve verantwoordingop dinsdag 21 september  gaan we met elkaar op zoek naar betekenisvolle manieren van verantwoording in het sociaal en leefbaarheidsdomein. In de vorm van een werksessie willen we worst en best practices inventariseren en op basis daarvan komen tot voorstellen voor een verantwoording die ertoe doet én werkbaar is voor zowel gemeente als de partijen in het veld. Dat is uiteraard niet gemakkelijk – want dan zou ’t al de praktijk zijn.

Te gast zijn in ieder geval Sjoukje Alta, stedelijk directeur Gebiedsgericht Werken en Stadsbeheer bij de gemeente Amsterdam, Cees van der Wal, bestuurder van MEE NL en Jan Dirk Pruim, oud-griffier van de gemeenteraad van Almere.

Stadsgesprekken 2021: De menselijke maat

 

04 maart Van wantrouwen naar vertrouwen
01 april Leefbare bouwwoede
20 mei Onderwijskansen
24 juni Menselijk armoedebeleid
21 september Innovatief verantwoorden
12 oktober Buitengesloten door het systeem
11 november Buurtteams: een half jaar later
09 december Samenwerken in de buurt

Stadsgesprekken

Kennisnetwerk Amsterdam organiseert maandelijks Stadsgesprekken die gericht zijn op praktische oplossingen en nieuwe coalities rondom de Amsterdamse wijk. Ons doel is om Amsterdamse buurtprofessionals te wapenen met kennis en kunde, zodat zij hun werk in de Amsterdamse buurten nog beter kunnen uitvoeren.