a

Ontmoet, BEVRAAG en inspireer

Kennisnetwerk Amsterdam verbindt en inspireert Amsterdamse buurtprofessionals rondom actuele onderwerpen, om zo het werken in de wijk beter en gemakkelijker te maken.

DO 11 november 2021 | 16.00

STADSGESPREK  JEUGDCRIMINALITEIT – ROLmODELLEN IN DE BUURT

Na jaren van daling is de Amsterdamse jeugdcriminaliteit sinds een paar jaar weer stijgende. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is maatwerk het toverwoord bij de preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit. Weten we genoeg van de belevingswereld van jongeren en hun peers om een maatwerk-aanpak te ontwikkelen?

Tijdens Stadsgesprek ’Jeugdcriminaliteit – rolmodellen in de buurt’ kijken we wat de omgeving van de jongeren kan betekenen bij de preventie van jeugdcriminaliteit. Welke rol spelen peers in de buurt? En ook de school, buurthuizen, wijkagenten en woningcorporaties?

Te gast zijn onder andere jeugdagent in Zuidoost Cindy Schuls, hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam Geertjan Overbeek en Bianca Kamerbeek, directeur van vmbo-school Yuverta Amsterdam West.

Stadsgesprekken 2021: De menselijke maat

Stadsgesprekken

Kennisnetwerk Amsterdam organiseert maandelijks Stadsgesprekken die gericht zijn op praktische oplossingen en nieuwe coalities rondom de Amsterdamse wijk. Ons doel is om Amsterdamse buurtprofessionals te wapenen met kennis en kunde, zodat zij hun werk in de Amsterdamse buurten nog beter kunnen uitvoeren.